• Lars Olofsson, platschef på Plannja i Järnforsen. Foto: Charlotte Madestam

Miljoninvesteringar på Plannja

Taktillverkaren Plannja i Järnforsen är med sina 163 anställda, en av Hultsfreds kommuns största arbetsgivare. Det senaste året har företaget satsat mångmiljonbelopp på robotisering i företaget, något som man skulle kunna tro vore negativt för den fysiska personalen. – Men vi har ökat vår personalstyrka med ett tiotal personer i år, säger platschefen Lars Olofsson.

Genom åren har volymerna i fabriken ökat kraftigt och bara under 2016 har stora satsningar på effektivisering av produktionen gjorts i Järnforsen. Satsningen handlar om robotisering av tre stora flöden för tillverkning av takavvattning. Där det i dag har stått människor och plockat i grejerna, blir det istället robotar som gör jobbet och människor som övervakar processen.

Denna robotisering innebar en investering för företaget på totalt 8,5 miljoner kronor. De nya linjen är nu helt klara och i drift.

Varför väljer ni att gå mot mer robotisering?

– Det gäller att hänga med i utvecklingen och det handlar också om kostnadseffektivisering. Vi har flyttat produktion från bland annat Finland och Polen till Järnforsen när det gäller tillverkning av takavvattning och ska man hänga med kostnadsmässigt mot exempelvis Polen som har en femtedel av de löner vi har, måste man effektivisera sig hela tiden.

Mer robotisering innebär dock inte att den fysiska personalstyrkan blir lidande på Plannja i Järnforsen.

– Vi har totalt sett ökat vår personalstyrka under det här året med ett tiotal personer. Vi har minskat när det gäller att ha personal som tillverkar, men ökar på personal när det gäller att tillgodose kunderna en bättre service. Det kan betyda att man får packa på nätter för att korta ledtider exempelvis. Vi måste tänka väldigt kundfokuserat och så är det för flera branscher i dag.

Plannjas produktion har ökat med 40 procent under 2016, då volymen flyttades från andra länder, till Järnforsen. Lars Olofsson framhåller att det är hårt arbete som gjort att företaget går starkt framåt.

– Vi är ödmjukt tacksamma för att man förlägger produktion här. Det är ett globalt företag vi tillhör så det var ju inte säkert att det skulle hamna här i Järnforsen. De anställda har verkligen visat på sin skicklighet. Det har varit ett tufft år för dem och alla har jobbat hårt, säger Lars Olofsson.