• Villa Vida öppnar ny fabrik för modulhus i Fläktens tidigare lokaler. Trähusfabrikationen omsätter 100 miljoner, säger Lotta Fonsell, VD i Villa Vida.

Modulhus byggs i gamla Fläktfabriken

Villa Vida, Växjös enda trähusfabrik, bygger ut en ny fabrik för tillverkning av modulhus genom etablering i gamla Fläktfabriken. 50 procent av hela husproduktionen går på export och andra hälften säljs i ett stort område ända upp till Mälardalen.

– Vår affärsidé bygger på att vi tar vara på träråvara från Vida, eftersom vi är en del i Vidagruppen, som har en total omsättning på 4 miljarder. Trähusdelen omsätter 100 miljoner, säger Lotta Fonsell, VD i Villa Vida.

Villa Vida har ingen totalentreprenad i sin husbyggnad utan har utvecklat standardmodeller i de byggsystem som används. Mycket av husmodellerna säljs till flerbostadshus.

– Väggen är grunden i denna modell och husen kan se helt olika ut. Fyra väggar byggs och utgör grunden i den fyrkantiga modellen, som placeras i ett ställ på en gjuten platta. Över alltihop monteras takstolar, utvecklar Lotta Fonsell.

I den nyöppnade fabriken, som öppnats i Fläktfabriken, handlar det om en annan typ av husbyggnation, som bygger på moduler med högre förädlingsgrad. Väggar och golvbjälklag levereras och på allt detta sätts kök, badrum och annan inredning, som kommer från underleverantörer.

I dagsläget har Villa Vida 22 anställda. Inom kort kan det bli fråga om ytterligare tio nyanställningar.

– Det mest aktuella bygget har vi på Teleborg i Växjö, där en ny ICAbutik ska byggas i bottenfastigheten i ett åttavåningshus med studentlägenheter över alltihop. Detta är en del av ett trendbrott, som tyder på att trähus mer och mer byggs på höjden som en del tidigare exempel i Växjö, bland annat Limnologen. Första boxarna kommer upp efter sommaren och hela byggnaden ska stå färdig 2018. En affär på åtta miljoner kronor. Vida är också en av fyra trähusbyggare, som vann en upphandling genom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att åta sig byggnader till kommuner över hela landet framöver.

Lotta Fonsell har tidigare varit informationschef inom hela Vidagruppen men tog 2012 över VD-jobbet i Villa Vida.

– Det känns roligt att jobba resultatorienterat med människor i ett lag och ta mycket mer ansvar. Själv har jag alltid varit marknadsorienterad och det känns just att trähusbranschen genomgår ett rejält uppsving. Inte minst ökar efterfrågan och exporten till England, Tyskland och Holland. Miljötänkandet betyder att trähus har och kommer att få ökande efterfrågan enligt alla prognoser, fastslår Lotta Fonsell

 

Fakta Villa Vida

Det mest aktuella bygget för Villa Vida är på gång på Teleborg i Växjö. En ny ICAbutik ska byggas i bottenfastigheten i ett åttavåningshus med studentlägenheter över alltihop. Detta är en del av ett trendbrott, som tyder på att trähus mer och mer byggs på höjden. Första boxarna kommer upp efter sommaren och hela byggnaden ska stå färdig 2018. En affär på åtta miljoner kronor.