• Stihna J. Evertsson, Kicki Svensson och Mikael Jonnerby i samspråk inför mötet på Nya Mejeriet i Högsby.

Mötesplats på Nya Mejeriet välkomnas

– En mötesplats i Nya Mejeriet i Högsby är guld värt för näringslivet i kommunen. Det säger Stihna J. Evertsson, kommunalråd, och Mikael Jonnerby, Långemåla. ledamot i kommunstyrelsen, som välkomnar renoveringen av mejeribyggnaden inför premiärmötet med företrädare för näringslivet på Mejeriet den 7 december.

Samarbetet med kommunens näringslivskontor med nytillträdda Kicki Svensson som näringslivssamordnare ger ytterligare en dimension åt verksamheten inför 2018.

– I en högkonjunktur händer det saker och det måste vi ta vara på. Att alla drar åt samma håll värdesätter vi. Samarbete stärker tillväxten inom de flesta näringar och inte minst inom de gröna näringarna, som utgör ungefär hälften av näringslivet i Högsby, utvecklar Kicki Svensson.

Expansiv fas

Hela kommunen är i en expansiv fas sedan ungefär tre år tillbaka och det hänger ihop med att invånarantalet ökat den senaste mandatperioden

– Invandringen har gjort att vi kan trycka på gasen, eftersom vi har fått betydligt fler invånare, fortsätter kommunalrådet.

När kommunen låg på ett invånarantal runt 5700 i ett bottenläge fick verksamheterna krympas hela tiden.

Pengar i verksamheterna

– Idag har vi nått en nivå på 6100 invånare och det är en väsentlig skillnad som betyder att vi har ökat verksamheterna på grund av att vi får tillgång till oerhört mycket mer pengar, säger Stihna J. Evertsson.

Skattetillägget som beror på det ökade mottagandet ger skjuts åt kommunens ekonomi.

– En hel del av pengarna har använts till kompetensutveckling inom verksamheterna.

Tillverkningsindustri och trähus utgör betydande verksamheter inom kommunen, som just nu expanderar.

– I kommunen finns dessutom 150 ensamföretag. Om alla dessa skulle anställa en var, hade det betytt ett märkbart uppsving.