• VD Daniel Hopstadius (t.v.) och marknadschefen Johan Schmitz ser stora möjligheter för MSE att växa kraftigt, baserat på nya serietillverkade produkter.
  • Ekowasher löser miljöproblem vid rengöring och sanering, och skapades som en alternativ lösning till en spolplatta, som en båtklubb hade fått föreläggande om att bygga. (Foto: Johan Schmitz.)

MSE Engineering öppnar nya civila marknader

Även om MSE Engineering AB i Älmhult länge låg i tvist med Försvarets Materielverk (FMV) om en förlorad affär, är detta glömt i dag och de båda parterna gör nya affärer med varandra. MSE:s kontakter och kunskaper inom området simulatorer är fortsatt aktuella, så snart Försvarsmakten och svensk försvarsindustri ska göra affärer inom och utom landet. Men därtill har nya civila produkter bidragit till att ge MSE ny tillväxtkraft och inriktning.

- Vår ”Ekowasher” möter Hav- och vattenmyndighetens krav på miljövänlig rengöring av båtskrov i kustsjöfarten, berättar Johan Schmitz, försäljningschef i MSE Engineering. Vi visade den på båtmässan ”Allt för sjön” i februari i år och fick ett fantastiskt gensvar. Vi har redan ett par kunder och fler står i begrepp att beställa.

- I stället för att tvätta skroven med rinnande vatten på en grusplan, använder vi oss av ett slutet system med minimala vattenmängder och ett roterande högtrycksmunstycke, där vattnet sugs upp med en vakuumsug. Samtidigt får vi med oss alger, snäckor och färg och filtrerar bort koppar- och zinkjoner och andra gifter i ett slutet system.

Bättre miljöskydd billigare

Alternativet för båtklubbar och hamnar kunde ha varit en väsentligt dyrare spolplatta med slutet avloppssystem. På det sättet som MSE löste myndighetskraven, har man samtidigt åstadkommit en ny produkt som fungerar för en rad andra ändamål – till exempel klottersanering och rengöring efter oljeläckage.

- Vi kommer att utveckla denna produkt för många fler områden, säger Daniel Hopstadius, VD. Inriktningen i MSE är nu att ”produktifiera” de många innovationer som vi har i huset, så att vi kan gå till serieproduktion av vissa.

Den militära sektorn är fortfarande aktuell, men genomloppstiden på militära projekt är lång och nya produkter på nya marknader innebär att genomsnittliga projekttiden kortas ned.

Anpassar helhetslösningar

- Vi levererar påhängstruckar till FMV, berättar marknadschefen Johan Schmitz. I grunden är trucken civil, men vi har ett helhetsåtagande i att anpassa och komplettera med militärspecifika produkter, instruktionsböcker, projektledning och utbildning.

- På liknande sätt har vi anpassat en civil ”tryckspruta” till ett bärbart avisningssystem för mindre flygplan, rotorbladen på helikoptrar och liknande, tillägger han.

Det som främst gjort MSE känt som en kvalificerad leverantör av tekniska systemlösningar är nog de simulatorer som byggts för att utbilda t.ex. JAS-piloter, Leopard-förare och lokförare. Tillsammans med virtuella miljöer, skapade av programvara från samarbetspartners ibland annat Australien och Tyskland, har MSE etablerat sig som en kvalificerad kvalitetsleverantör.

- Vi har fortfarande Leopard-torn (stridsvagns-) och Robot 70-simulatorer i huset. Även om vi främst vill skapa större volym av de andra produkter vi har, kommer vi att ha kvar simulatortillverkningen. När Sverige säljer försvarssystem till utlandet kan det spilla över på oss, säger Daniel Hopstadius.

Virtuell stadsplanering

I dotterbolaget MSE Omnifinity ligger en annan intressant produkt – Omnideck 6. Genom att utnyttja 3D-glasögon och ett golv som är rörligt i alla riktningar, kan man röra sig obegränsat i det virtuella rummet. Man kan då skapa en ”verklighet” med hjälp av tredimensionell CAD och andra mjukvaror, där man kan röra sig i en miljö som inte finns ännu. Till exempel gå längs gatorna i en stadsdel som är under planering.

- Det ligger många logistiska utmaningar i framtiden, betonar Daniel Hopstadius. Genom att på detta sätt undersöka hur olika lösningar kommer att fungera, eller inte, kan man undvika misstag i planeringen, innan de uppkommer.

Transport Catapult, en del av Storbritanniens innovationsmyndighet i samarbete med transportdepartementet (Department of Transport), använder det bland annat för att planera trafiksystemet i städer. Smarta lösningar kan ha olika tillämpningar.

FAKTA/ MSE Engineering AB

Grundat: 1988 (Micael Schmitz Electronics)

Ägare: Micael Schmitz (majoritet) och Daniel Hopstadius

Bransch: Teknisk produktutveckling och tillverkning

Omsättning: 20 mkr

Anställda: 17