• Cecilia Ödman och Fredrik Göransson ser fram emot ett spännande år på Science Park. Foto: Emma Sellbrink

Mycket nytt på Science Park Jönköping

Det händer mycket på Science Park i Jönköping. Med en ny grafisk profil satsar man nu på att visa att man finns i alla kommuner i länet. – Om man bor på en mindre ort ska man inte behöva flytta för att starta ett företag, säger Cecilia Ödman, kommunikationsansvarig.

JÖNKÖPING

Science Park Jönköping startades 2002 när högskolan och kommunen gjorde en satsning på företagsutveckling. Några år senare ville politikerna se en liknande verksamhet i hela regionen och då startades Science Park-systemet med kontor i alla kommuner i länet. Med tiden växte en önskan om att samordna de två verksamheterna fram och från och med 2015 finns nu ett gemensamt Science Park i hela regionen.

– Och så byter vi logga och profil. Det ska bli lättare att hitta oss helt enkelt, säger Cecilia Ödman.

Ansöker om EU-medel

Men det är inte det enda som är nytt på Science Park. Det senaste året har man till exempel haft ett projekt med befintliga företag som vill utvecklas.

– När man tänker tillväxt tänker man ju att det är att privatpersoner startar nya företag, men även företag som startar nya företag hjälper ju till med tillväxten, säger Fredrik Göransson, affärsutvecklare på Science Park.

Nu ansöker man om medel till ett nytt EU-projekt tillsammans med högskolan och ALMI företagspartner för att få fler entreprenörer att starta avknoppningsföretag.

– Vi vill att fler av länets företagare ska bli serieentreprenörer. Många har idéer men ofta inte tid att genomföra dem, säger Fredrik Göransson, affärsutvecklare.

– Och där kommer högskolan in som en fantastisk resurs. Studenterna behöver praktik och företagarna behöver folk som hjälper till att genomföra deras idéer, säger Cecilia Ödman.

”Affärsänglar”

Att ha kapital är också viktigt för att kunna starta ett nytt företag. Därför har Science Park startat ett finansieringsnätverk med så kallade ”affärsänglar”, människor som vill investera i nya bolag.

– De har ofta varit företagare själva. De har kapital och tycker att det är roligt att få vara med och starta något nytt. Dessutom har de ju ofta värdefull kunskap att dela med sig av också, säger Cecilia Ödman.

– Många försöker starta företag med små medel, men det kan ofta vara bättre att satsa kapital för att kunna starta upp snabbt. I dagens samhälle får man allt mindre tid på sig att få ut en affärsidé, säger Fredrik Göransson.

Science Park är också delägare i ett riskkapitalbolag.

Under året kommer man också att gå vidare med planerna på att tillsammans med kommunen och högskolan utvidga parken till ett ”Science City”, en ny stadsdel för kunskapsintensivt företagande och högskolan med dess utbildning och forskning. Tanken är att bygga en ny fastighet för forskning, undervisning och näringsliv på parkeringen mellan Science Park och Högskolan.

Fakta Science Park

* Ägs av länets samtliga 13 kommuner, Högskolan, Region Jönköping, samt Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.

* Coachar cirka 1000 personer om året med idéer kring nya produkter, tjänster och processer. Detta leder till cirka 300 företagsstarter per år.

* Driver även en inkubator med plats för 18 bolag per år, är delägare i ett riskkapitalbolag och grundare av ett investerarnätverk.

* Samordningen av Science Park i länet innebär att det nu fick kontor och affärsutvecklare på 13 orter i länet. ?