• Näringslivschefen Patrik Kinnbom vid en av dammarna vid Ceos, Vimmerbys nya industri- och handelsområde.

Nära inflyttningsklart för näringslivet

För alla städer och kommuner är näringslivet viktigt för all slags utveckling. Vimmerby kommun har investerat rejält både för den tyngre industrin och den mer centrumnära industrin och handeln.

Industriområdena det handlar om heter Krönsmon och Ceos, där Krönsmon omfattar 200 000 kvadratmeter industrimark några kilometer utanför stadskärnan.

– Området är i praktiken färdigställt och vi har redan några heta intressenter. Eftersom Kalmar län fortfarande tillhör stödområde 2B finns möjligheten till EU-bidrag vid nybyggnationer där, så vi hoppas intensivt att några av dessa etableringar blir av, säger kommunens näringslivschef Patrik Kinnbom.

Fotboll och handel

När det gäller Ceosområdet (drygt 50 000 kvm) ligger det väldigt nära centrum, i samma område som Vimmerby IF:s nya fotbollsanläggning är under uppbyggnad.

– Inrättandet av ny industrimark är alltid en långsiktig satsning. När det gäller Ceos tror vi att fler lokala handelsföretag ser detta som en bra möjlighet att bygga nytt och etablera sig på en ny plats här i stan för att bli ännu mer attraktiva i framtiden.

En tomt är redan tingad genom Holmströms bil AB, som här ska bygga en ny bilanläggning av modernt snitt.

Knutpunkt

Vimmerby har alltid varit en handelsstad och knutpunkt, men genom utbyggnad av riksvägarna i alla väderstreck har det strategiska läget gjort staden ännu mer aktuell.

– Det finns önskemål från koncerner inom den tunga trafiken om etableringen av en bränsledepå och uppställningsplats här i Vimmerby. Det handlar också om snabbmatskedjor som vill etablera sig vid riksvägarna i vårt område. Tar byggandet bara fart tror vi att det lockar allt fler att etablera sig här.

När det gäller den lokala översiktsplanen handlar det främst om en ringväg utanför staden, där trafikströmmen till Astrid Lindgrens Värld ingår som en viktig faktor.

– Vi planerar för en ny avfart inom de närmaste åren från rv 23/34, ett område som ligger nära Krönsmon. Det kommer säkert att öka attraktionskraften för fler etableringar där i takt med att allt fler människor kommer Vimmerby för att besöka ALV, tror Kinnbom.

Turismsatsningar

När det gäller turismen är ALV givetvis ”loket” i kommunen, men genom Tillväxtverket pekat ut Vimmerby som en av landets mest intressanta turismområden och placerat ett antal miljoner av verkets destinationspengar just här – har även många andra turismsatsningar fått möjligheten att utvecklas.

– Allt arbete inom den sektorn är positivt för oss, speciellt eftersom det ofta handlar om mindre företag som får möjlighet att utvecklas. Handeln är ett annat glädjeämne som tagit nya steg framåt, exempelvis med längre öppettider under den intensiva sommarperioden.

Även på de mindre orterna i kommunen gör offensiva satsningar. Storebro Gjuteri satsar stort för att öka sin kapacitet, där även metallföretaget Svensk Tryckgjutning, kökstillverkaren Polyform och husbyggaren Älö Trä tillhör de positiva utropstecknen i det lokala näringslivet.