• Petra Karlsson, Birgitta Matsson, Helena Gill och B-O Södergren har alla varit drivande i att få fram den nya arbetsmodellen för samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet.

Näringsliv/skola i gränslös samverkan

I Sävsjö kommun har en ny modell för samverkan mellan näringslivet och skolan arbetas fram, ett framtidsarbete som ska vidga perspektiven för kommunens alla skolelever. – Nu har vi en bra plan som beskriver och möjliggör samverkan där både skolans och näringslivets ansvar blir tydligt, menar B-O Södergren på Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Allt fler har insett vikten av att nå ut med information om det lokala näringslivet, för att så tidigt som möjligt ge dagens skolungdomar ett nära perspektiv på arbets- och utvecklingsmöjligheter i deras närhet.

Skolan har sedan länge ett uppdrag att genom entreprenöriellt lärande stimulera elevernas nyfikenhet egna initiativ, ansvarstagande - för att utveckla varje individs handlingskraft och ge plats för nya idéer.

– Genom det här samverkansarbetet har vi fått fram en modell som vi tror kommer att påverka framtiden i vår kommun, säger Sävsjö Näringslivs vd Helena Gill.

Helt färsk

Den nya arbetsmodellen har helt nyligen kommit i tryck, men arbetet har pågått intensivt i mer än ett år.

Såväl förskollärare, rektorer, skolledare har varit delaktiga liksom kommunen och företag inom näringslivet – där B-O Södergren och skolan har haft en sammanhållande funktion

– Ur ett skolperspektiv är det inte lätt att känna till allt som händer inom näringslivet. Fördelen nu är att vi arbetat så brett, så att lärarna får bättre möjligheter att enklare kan koppla ihop teori och praktik och hitta rätt person inom näringslivet, säger B-O Södergren.

– Från SNAB:s sida har vi ett ansvar att hjälpa till med att trygga kompetensen i vårt näringsliv och personligen är jag både glad och stolt över det vi tillsammans uträttat, säger Helena Gill som tillsammans med Johanna Friman arbetat med projektet.

Dörröppnare

Birgitta Mattsson, personalchef på Skruf Snus och Petra Olsson på verkstadsföretaget JCK-produkter är två av de fem representanter från näringslivet  som funnits med aktivt sedan starten.

– Studiebesök och liknande aktiviteter för skolungdomar har vi haft länge. Genom den nya modellen får vi ett ännu bättre styrdokument som alla parter kan ha nytta av, säger Birgitta Mattsson.

– Jag tror att den här modellen kommer att bli en brygga mellan skolan och näringslivet, menar Petra Olsson, vars mekaniska verkstad har sex anställda.

Tidigare års ”näringslivssafari” där skolans personal på högstadiet under en heldag åker runt och besökte företag har även det varit en givande kontaktväg.

– Vi har en ”kick off” i augusti då vi mer officiellt går ut och presenterar vår modell. Även SNAB:s hemsida ska utvecklas för att bli en hjälp för näringslivet och skolan i det fortsatta arbetet.

Starka branscher sedan länge i Sävsjö kommun är verkstadsindustrin, livsmedelssektorn och husbyggnadsföretagen.