• Kommunalråd Anders Wilander (m). Foto: Louise Svärd

Näringslivet laddar inför framtiden

När det nu står klart att Tranås blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen, gäller det för kommunen att lägga fokus på anpassning och olika satsningar för att möta den utveckling som sker när infrastrukturen utvecklas.

Anders Wilander (m) är kommunalråd i Tranås kommun. Han säger att näringslivet i kommunen består av ett varierat utbud av företag och industrier.

– Vi har ett differentierat näringsliv. Inga jättestora aktörer men många små i olika branscher. Jag skulle säga att det råder en mycket positiv anda inom näringslivet i Tranås, säger Anders Wilander.

Enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet (LFK) ligger sex av 13 kommuner i Jönköping län ligger på topp 50. Tranås hamnar på plats 30.

– Där har vi legat nu i några år men målsättningen är att tillhöra topp 20, säger Anders Wilander.

Att Tranås finns med i planen för en ny höghastighetsjärnväg i framtiden har stor betydelse för kommunens näringsliv. I och med att Tranås kommun och Sverigeförhandlingens förhandlare skakade hand på en presskonferens i början av juni, förbinder sig Tranås kommun bland annat till att medfinansiera den nya järnvägen med 200 miljoner kronor och bygga många nya bostäder.

– Just nu är det stort fokus på anpassningar och satsningar i anslutning till den nya järnvägen, säger Anders Wilander.

– Stående utmaningar för oss i framtiden är kompetensförsörjning och färdigställande av nya detaljplaner för byggnation.