• Christopher Moberg, Ljungbys näringslivschef, brinner för ett starkt samarbete mellan kommun, näringsliv och skola. Dagligen har han kontakter på alla plan för att stärka företagsklimatet. Foto: Edgar Weibull
  • I trappan möts näringslivschefen och Jonas Andersson, Consid, för en snabb dialog, vilket kännetecknar ett gott näringsklimat. Foto: Edgar Weibull

Näringslivschef med stark framtidstro

Ljungby kommuns Närigslivskontor etablerar sig på Garvaren

I Ljungby råder ett unikt samarbete mellan näringslivet, kommunen, föreningslivet, kulturlivet och akademin. – Allting hänger ihop och vi ser det som en förutsättning för ett framgångsrikt företagsklimat. Vi kallar det Pentahelix, vilket betyder att det är helheten som är avgörande, säger Christopher Moberg, näringslivschef i Ljungby sedan två och ett halvt år tillbaka.

Drivkraften för Christopher Moberg är att han själv har bakgrund som entreprenör med bland annat sex år bakom sig som delägare och vice VD på hissföretaget Hydroware AB i Alvesta, där ett enormt lyft märktes för hela verksamheten med en ökning från 28 till 85 anställda under hans tid i företaget. Innan dess var han VD för Mantorp Park Motorbana och platschef för ATS Cargo i logistikbranschen.

– Jag har bakgrund inom ledarskap, försäljning och marknad och har en enorm nyfikenhet på hur saker fungerar och uppkommer, vilket driver mig framåt, säger Ljungbys 44-årige näringslivschef, som tillsammans med det övriga näringslivsgänget på kommunen nyligen flyttat in på plan 2 på Garvaren. I och med att näringslivskontoret etablerat sig på Garvaren har Ljungby fått en fantastisk mötesplats för entreprenörsskap,

Ljungbys World Trade Center

– Det känns som vi har fått ett World Trade Center på ett naturligt sätt i Ljungby, där näringslivet krokat arm ordentligt med kommunen, vilket bådar gott för framtiden.

I näringslivsteamet ingår förutom Christopher Moberg även Fredrik Koch, företagslots, Linda Edlind, besöksnäringsansvarig, och Besarta Jusufi, kommunikatör. Vi är ett drivet team med en enorm energi och vi gör allt för att leverera service av högsta klass. Tillsammans är vi starka, säger Moberg,.

I Ljungby finns en rikhaltig provkarta av tung industri och tillverkande företag, vilket av Christopher Moberg beskrivs lite som kommunens DNA, som kännetecknar en expansiv näringslivskommun med ett av landets mest attraktiva logistiklägen vid E4-an. För att utveckla kommunen framhåller näringslivschefen betydelsen av ett gränslöst samarbete åt alla håll mot Halmstad, Växjö, Helsingborg och Jönköping. Inom 40 mils radie når Ljungby 5 miljoner människor, vilket skapar oanade dimensioner som Moberg vill betona vidden av. Även landsbygdsföretagen vill han framhålla betydelsen av. Nyligen hölls ett uppskattat möte med Ryssby Företagarförening med 25 företag närvarande. Detta gav mersmak bland bygdens företagare.

– Vi har hela tiden efterfrågan från företag att etablera sig i Ljungby och kan just nu erbjuda ledig företagsmark utmed E4-an, säger Christopher.

Christopher känner att han har mycket stort stöd från politiken gällande näringslivsfrågor vilket underlättar hans arbete.

Född i Ljungby

Näringslivschefen är själv född och uppvuxen i Ljungby. Han ser en otrolig potential i kommunen, som präglas av tillväxt utöver det vanliga med en entreprenörskapsanda, där alla verkar tillsammans och drar åt samma håll.

– Just nu håller helt nya branscher på att komma in i kommunens näringsliv som präglats av tillverkningsindustri av tradition. Idag handlar det om att IT- och tjänsteföretag kommer in i bilden på ett annat sätt än tidigare. Själv brinner jag för tillväxt och förändringsbenägenhet av stora mått, förklarar Christopher Moberg.

En våning upp i Garvaren har IT-företaget Consid sin verksamhet. I trappan möter näringslivschefen Jonas Andersson på det expanderande IT-företaget som kännetecknas av samarbete mellan skola och näringsliv.

– Snabba puckar och dialog stärker samarbetet med näringslivskontoret, säger Jonas.Andersson.

De ingående aktörerna i Ljungby näringsliv samlas under samma tak på högskolecentrum på Garvaren, där bland annat Ljungby Business Arena finns som ett forum där alla formar sin framtid tillsammans. Här har näringslivet fått en gigantisk mötesplats, som är unik i sitt slag för att främja företagsanda och tillväxt och en Inkubator som värnar om nyföretagande.

– Kommunen ordnar regelbundet företagsbesök. Sammanlagt blir det ett 60-tal besök på Ljungbys företag per år med kommunstyrelsen som medverkande. Näringslivskontoret har ungefär 700 företagskontakter inom olika branscher i hela kommunen per år. Ju mer vi möts ju bättre blir det, fastslår den framåtblickande näringslivschefen Christopher Moberg, som tror på en starkt växande kommun framöver med både etablering av fler företag och ett tågstopp för höghastighetstågen.

– Vi har gjort allt vad vi kan och lämnat in bra underlag till Sverigeförhandlingen där vi motiverar allt positivt för ett tågstopp i Ljungby, säger Christopher Moberg optimistiskt.

 

Fakta

Ljungby kommun ordnar regelbundna företagsbesök. Sammanlagt blir det ett 60-tal besök på Ljungbys företag per år med kommunstyrelsen som medverkande. Näringslivskontoret har ungefär 700 företagskontakter inom olika branscher i hela kommunen per år.