• Ökat samarbete med näringslivet och inom regionen gör att kommungränserna allt mer suddas ut i framtiden, tror näringslivschefen i Alvesta kommun, Ola Agermark.

Näringslivschefen vill att fler väljer ”Alvesta nästa”

Efter åtta månader på nya jobbet har Ola Agermark en ganska klar bild av vad han vill uppnå i rollen som näringslivschef i Alvesta kommun. Bättre dialog med företagen och fortsatt utveckling av Alvesta kommun, i samarbete mellan kommunerna i regionen.

- Det vore intressant att titta på möjligheterna att på sikt försöka knyta ihop Växjö och Alvesta med etableringar utmed riksväg 25, säger han.

Det är lika långt, tidsmässigt, till Smaland Airport från Alvesta, som från Växjö centrum och med Södra stambanans korsning med Kust-till-kustbanan utanför kommunhuset, har Alvesta goda förutsättningar för näringslivet, menar Ola Agermark.

- Däremot kan vi nog bli bättre på att sprida kunskap om alla fördelarna med att bo och verka här, säger han självkritiskt. Vi håller på att ta fram en ny vision för kommunen, där invånarna också har fått säga sitt.

”Alvesta nästa” är en bra devis och ”alla” tågresenärer har hört detta utropas i kupéerna mer än en gång. Så det finns en grund att bygga på, marknadsföringsmässigt. Ola Agermark har sin grund i marknadsföringen, senast inom det kommunala fastighetsbolaget Växjöhem, ombildat till Växjöbostäder, och dessförinnan som produktchef för ”Mervärdestjänster” i anknytning till Postens direktreklam.

- Jag vill hitta ett forum där företagen sinsemellan, och kommunen, kan ha en mötesplats för att träffas och knyta nya kontakter. Drivkraften är givetvis att kommunen ska utvecklas bättre.

- Internt behöver vi utveckla tydliga processer för t.ex. nyetableringar av företag och se över de rutiner som finns. Det finns väldigt många fina, välskötta företag och en stor potential för många att växa. Det är viktigt för oss att stötta detta och därför är det viktigt att vi fungerar bra internt, med smidighet i samband med bygglov och sådant, säger Ola Agermark.

Ett annat område där kommunen försöker stödja utvecklingen är inom kompetensförsörjningen, via Allbo Lärcenter, Teknikcollege, Linnéuniversitet.

- Sedan skulle man på något vis jobba med att få hit ännu fler tjänsteföretag, tänker Ola. Besöksnäringen har stor potential, menar han, och berättar att tjänstenäringarna har haft en positiv utveckling under de senaste fem åren.

- Antalet aktiebolag har ökat netto med 117 stycken och arbetslösheten sjunker, så det känns bra, tycker han.

Men visst finns det utmaningar!

- Det viktigaste för oss nu är att vända det negativa som har varit och få folk att börja tänka positivt igen. Många har upplevt kommunen som rörig och tråkig, men nu har vi ny politisk ledning, ny kommunchef och själv är jag ny, säger Ola Agermark. Näringslivet kan hjälpa till. Också företagen själva bidrar till ett bra företagsklimat!

FAKTA Alvesta kommun

Invånare: 19 482 (2014-09-30)

Företag: 2 817

Politisk majoritet: Koalition s + c+ m

Ranking företagsklimat: 179 (av 290)