• - Näringslivsklimatet är mycket positivt i Nässjö med en storsatsning på järnvägsrelaterad och infrastrukturell verksamhet, säger Holger Jonasson, marknadsdirektör i Nässjö Näringsliv AB.
  • Holger Jonasson, marknadsdirektör, Nässjö Näringsliv AB, NNAB.

Nässjö stärker sin position med sikte på att försörja det svenska järnvägsnätet

Nässjö har en stark tradition som järnvägsmetropol som nu utvecklas mot nya höjder på 2000-talet. – Just nu utvecklar vi Nordic Infracenter, en ny enhet inom Nässjö Näringsliv AB, NNAB, med sikte på att utveckla företag och utbildningsaktörer som har direkt koppling till järnvägsrelaterad och infrastrukturell verksamhet. Detta känns oerhört positivt, säger Holger Jonasson, marknadsdirektör vid Nässjö Näringsliv AB.

Projektet Nordic Infracenter är igång sedan 1 maj och drivs av Nässjö Näringsliv AB. Ett intensivt kontaktarbete pågår med olika aktörer. En katalog över järnvägsrelaterade företag är producerad. Nordic Infracenter och Nässjöakademin har medverkat vid en kompetenskonferens i Västerås den 23 maj. Innan sommaren har man i detalj fastlagt programmet för ett stort kompetensseminarium om simulatorer som äger rum i Nässjö den 26 oktober.

Projektledaren Hans-Inge Almgren har presenterats i dagarna. Han tillträder fullt ut från den 1 september.

– Meningen är att vi ska skapa en ny plattform för att utveckla järnvägsbranschen med mer utbildningar som leder till fler anställningar på sikt och dessutom skapa kontakter med andra verksamheter och företag.

Med en bakgrund som både konsult och chefsrevisor har Almgren en tydlig vision:

– Nässjö ska fortsätta att utvecklas som The Railway Town med en nyckelroll i utvecklingen av den nya infrastrukturen.

Samarbetsvilja

Flera av de företag och aktörer, som har direkt eller indirekt koppling till den järnvägsrelaterade sektorn inom Region Jönköping samarbetar redan i dag i olika uppdrag. Avsikten är att Nordic

Infracenter skall kunna medverka för att stärka samarbetet och bistå företagen inom olika områden.

– I regionen hyr man ut och reparerar lok, spår slipas, effektiva signalsystem byggs upp och här finns Trafikverkets Materialservice och specialkompetens inom nästan allt som har koppling till järnvägsrelaterad verksamhet, framhåller Holger Jonasson, entusiastisk marknadsdirektör i höglandsmetropolen Nässjö som har påtaglig framtidstro på infrastruktursidan.

– Avsikten är att kombinera infrastruktursatsningen med företagsutveckling, utvecklar Holger Jonasson.

Näringslivsbolaget, Nässjö kommun och ett flertal samverkande partners och företag har tagit ett flertal initiativ i god tid före premiären för Nordic Infracenter. Ett flertal seminarier och arrangemang har klarats av. Affärs- och kompetensutveckling sätts i första rummet bredvid marknadsföring och mycket annat för att befästa regionens och Nässjös roll som infrastrukturcentrum.