Nöjda kunder i Tranås

Tranås företagsklimat står sig väl i öppen jämförelse Med ett Nöjd-kund-index på 79 placerar sig Tranås på plats 12 bland landets deltagande kommuner när företagsklimatet har jämförts.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör årligen en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, som sammanställs i rapporten "Öppen jämförelse av Sveriges företagsklimat". I år var det fjärde gången jämförelsen gjordes och 147 kommuner och 7 gemensamma förvaltningar deltog.

– Den här jämförelsen ser vi som ett internt verktyg i vårt arbete att ständigt förbättra kommunens service till företagen, säger Tore Lindström, vd på Tranås United.