Nominerad till "Stora Turismpriset"

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism i Sverige utser varje år en mottagare av Stora Turismpriset.

Priset delas ut till den som genom föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Turistcheferna i varje län i Sverige ansvarar för att utse länskandidater och styrelsen för stiftelsen utser sedan pristagaren som får sin utmärkelse vid en ceremoni den 20 oktober.

Smålands Turism nominerar det företag som tidigare fått Årets turismpris i Jönköpings län och i år var det Nystedts Husky Tur & Natur, Habo kommun, som blir kandidat för Jönköpings län.