• Den nya hanteringsutrustningen för profiler vid ”Press Eva” ökar effektiviteten rejält vid kapning och stapling, säger Per Thorsell.
  • Pressverktyg till tusentals produkter ligger katalogiserade på höglager, för att plockas fram vid återkommande order.

Nu är ProfilGruppen på gång igen

ProfilGruppen ökar sin försäljning och stärker lönsamheten under tredje kvartalet. Under sommaren har man installerat ny hanteringsutrustning för profiler och skrot vid press Eva (en av företagets totalt tre presslinjer) för att öka automatiseringsgraden.

- Men det ska till ytterligare förbättringar innan vi är nöjda och är i närheten av våra ambitioner säger nye VD:n per Thorsell.

- Vi har lyft oss rejält på marknadssidan med en starkare närvaro och fler aktiviteter, vilket har gett resultat i nya kunder och order. Framåt kommer vi att fortsätta jobba intensivt för att ytterligare effektivisera och öka produktiviteten i hela vår produktionskedja säger han.

Per Thorsell har en bred industriell erfarenhet av såväl produktion, som logistik och försäljning. Bland annat arbetade han 10 år i Tyskland, hos Voith GmbH samt SCA, har verkat inom Kährs, och kommer senast från VD-jobbet i Ekamant AB i Markaryd, som tillverkar slipband för industriella ändamål på den internationella marknaden.

- Det går att ha produktion i Sverige, men man måste säkra att man hela tiden hänger med i utvecklingen och har en kostnadseffektiv och bra produktionskedja för att inte tappa i konkurrensen, menar han.

ProfilGruppen omsatte 600 mkr januari-september i år. Prognoser för helåret och för de kommande åren vill han inte prata om i siffror, mer än att han är övertygad om att det vänder uppåt. I fjor hamnade man på 730 mkr, vilket var lägre än de fyra närmast föregående åren, men nu är trenden positiv.

- Vi fick ju en stor order från Volvo Car Corporation i början av året med leveransstart under 2015, vilket betyder mycket under flera år framöver och nyligen tecknade vi ett avtal med Maximalfönster i Åshammar, värt drygt 10 mkr/år. Försäljningen av pressverktyg har lyft rejält, vilket ger nya leveranser framöver och det är flera intressanta affärer på gång, avslöjar han.

För ProfilGruppen är Norden hemmamarknad. Man har egna säljare placerade i Norge och Tyskland, men framförallt sker marknadssatsningarna i Sverige, där man öppnat nya kontor i Stockholm och Umeå under året. Leveranser till fordonsindustrin svarar för c:a en fjärdedel av omsättningen, men med en marknadsandel för aluminiumprofiler på c:a 18 % i Sverige är man med inom samtliga marknadssegment - som t ex elektronik, industri, bygg etc.

- Utmaningen i dag är att öka marknadsandelen och lönsamheten, anser Per Thorsell. Vi bygger in lyhördhet och flexibilitet för att kunna hänga med marknadens svängningar.

- Eftersom vi inte har någon egen produkt, måste vi ge lite extra hela tiden. För att lyckas med det, måste vi kontinuerligt effektivisera produktions- och försörjningskedjan och hänga med i nödvändiga investeringar. Håller man en god balans mellan marknads- och produktionssidan, så brukar man lyckas ganska bra, säger han.

Att vara den enda helt svenskägda tillverkaren av aluminiumprofiler i landet är positivt, men ger ingen speciell favör, tycker han. Det gäller att ha kunskap att ta hand om kunderna på rätt sätt, bland annat genom att medverka med idéer och förslag till lösningar av nya konstruktioner samt att vara snabb och flexibel i att möta kundernas behov. I det arbetet är det en stor fördel att ha alla nyckelfunktioner i bolaget samlade i Åseda, anser Per Thorsell.

- Hela ProfilGruppen präglas av bra ägare, bra styrelse och väldigt mycket kunskap i bolaget. Det ger oss bra förutsättningar för jobbet framåt. Med de gjorda investeringarna och den nya kicken på marknaden känner jag i hela kroppen att vi kommer att lyckas mycket bra!

FAKTA ProfilGruppen AB (publ)

Grundat: 1981

Ägare: Noterat på Stockholmsbörsen, Small cap

Bransch: Kundanpassade profiler och komponenter i alum.

Omsättning: Ca 800 mkr

Anställda: Ca 330