• Chefen för Smaland Airport Ulf Axelsson satsar på att den nya direktförbindelsen med Amsterdam kan ändra resenärernas beteendemönster och uppskattas av såväl näringslivet som privatresenärer från och till Växjö.

Nu lyfter Växjö!

Med upp till två nya dagliga förbindelser med såväl Schiphol i Amsterdam som Gardermoen i Oslo blir Växjö Smaland Airport start och mål för mer än 300 internationella destinationer. Flygplatsen har därmed fått dubbel utdelning på det intensiva arbete som inleddes efter nedläggningen av Köpenhamnslinjen 2012. En ny ”hub” i Europa är efterlängtad av näringslivet i regionen, och flera företag i närområdet har täta affärsförbindelser med Osloföretag.

- Ryanair gör ett uppehåll på linjen till Düsseldorf-Weeze i april, då de fattas plan. Berlin kan återkomma i sommar och är tänkt att gå året runt, fredag-söndag, eventuellt även onsdagar. Men ingen av dessa kan spela rollen av ett internationellt flygnav, så en ny daglig förbindelse med Amsterdam är mycket betydelsefull för regionen, säger flygplatschefen Ulf Axelsson på VXO-Smaland Airport.

Han tycker att flygplatsen kan leva upp till sin devis ”Smålands ledande flygplats”, mätt i antal destinationer och utbud, även om Kalmar har fler resande på stockholmslinjen än vad Växjö har.

- Vi har tyvärr för små plan. Utresekapaciteten på morgonen har minskat från 150 passagerare till 83, så blev det bara 80 000 förra året, förklarar han. Det förklarar minskningen av det totala antalet resenärer med 13 % till 182 000.

- 50 får plats på Fly Smalands Saab 2000 till Bromma och 33 kan åka med Next Jets Saab 340 till Arlanda. Med en optimal tidtabell och kapacitet kunde vi haft mellan 100 000 och 120 000 resande, säger Ulf Axelsson, men nu åker de som bor öster om Växjö, i stor utsträckning från Kalmar i stället. Övriga tar bilen eller tåget. NextJet har bara två turer per dag till Arlanda, där Skyways tidigare hade fyra. Det är NextJet som också svarar för linjen till Oslo, med början den 3 mars.

2013 gick flygplatsen med en förlust på c:a 6,5 mkr. Med de låga avgifter som bolagen betalar för landning, passagerare och bagagehandling krävs det i stort sett en fördubbling av antalet resenärer, för att flygplatsen ska gå runt. Den största enskilda intäktsposten är, enligt flygplatschefen, faktiskt bilparkeringen!

- Även om vi inte kommer att nå lönsamhet i driften inom överblickbar tid, så ser våra ägare i Landstinget och Växjö och Alvesta kommuner flygplatsen som lönsam för regionen. Av 27 000 passagerare på linjen Växjö – Weeze är 20 000 tyskar och holländare, som firar sina semestrar här i egna stugor, eller kommer som tillfälliga turister.

Den nya direktförbindelsen med Amsterdam, som startar den 5 maj, i samarbete med Estonian Air och KLM, är naturligtvis en prestigevinst för Smaland Airport, men man måste också notera en växande bredd och omfattning av chartertrafiken, som hittar alltfler passagerare bland dem som tidigare åkt från t ex Sturup eller Landvetter.

- I juli i år har vi fem destinationer, mot bara Cypern för några år sedan. Och sett över hela året betydligt flera. Fritidsresor och Ving baserar nu ett plan i Växjö, vilket innebär att trafiken kan gå ”rättvänd”, dvs. ut på morgonen och hem på kvällen. Charterpassagerarna från Smaland Airport tjänar därmed en hel dag på semesterorten! Och till vintern kommer Ving att flyga Airbus 330-200 med upp till 360 passagerare från Växjö till Mexico!

 

Fakta Smaland Airport AB

Grundat 1975

Ägare Landstinget Kronoberg 55 %, Växjö kommun 42 %, Alvesta kommun 3 %.

Bransch Regional trafikflygplats

Anställda 38

Omsättning C:a 55 mkr