• Från kommunhuset kan kommunalrådet Elizabeth Peltola blicka ut över Stortorget och järnvägsstationen mot ”gamla” IKEA. Med en ny trafikled genom samhället, nytt besökscentrum och stärkt infrastruktur tonas begreppet ”Linnébygden” ner, även om statyn med Carl von Linné fortfarande har sin givna plats därute.

Nu ska planerna ”bli verkstad” i Älmhult

- Älmhult är för litet för sitt näringsliv. Det viktigaste är därför att öka befolkningen. Det konstaterandet gör kommunalrådet Elizabeth Peltola, samtidigt som hon kan konstatera att kommunen växer varje år sedan 2007, snart passerar 16 000 invånare och, för första gången, 9 000 i centralorten.
- Vi vill bli så bra att folk vill flytta hit och att de som finns vill bo kvar. Våra skolor rankas högt, både privata och kommunala, och vi har ett bra kulturutbud. Vi når inte alla inpendlarna, men vi hoppas på familjebildarna, som kan finna bra boende- och uppväxtmiljöer för barnen.
Nye kommunchefen Tomas Rikse har hon dock inte lyckats övertyga. Han pendlar in från Skåne, sedan han tillträdde i maj. Det behöver inte vara enbart negativt, anser han, när vi stöter ihop i trapphuset. Han bor ju i Älmhult i veckorna.
Älmhult säljer sig under devisen ”Överraskande Älmhult, internationellt och nära”. IKEA sätter sin tydliga internationella prägel i den starkt växande internationella skolan, med c:a 150 utländska elever. Men också industrier som STENA, med sitt aluminiumsmältverk mitt i ”byn” och Elme Spreader, som tillverkar lyftdon för containrar till all världens hamnar bidrar till ett internationellt flöde av gods och människor.
- Vår containerterminal har i en statlig utredning pekats ut som en strategisk nod i landet och var då den femte största inlandsterminalen i Sverige, men vi har varit dåliga på att marknadsföra detta, medger Peltola.
Kanske blir den tydligare när ”Sölvesborgsjärnvägen”, som revs upp på 80-talet, återuppstår i form av Sydostlänken med nya spår mellan Olofström och kustbanan, med sikte på Karlshamns hamn.
- Den är viktig för både Volvo och IKEA, säger hon. Och med ny persontrafik blir den viktig även för utveckling av arbetsmarknadsregionen. Vi hoppas att staten snart fattar beslut om att bygga den.
Kan man tänka sig ett Älmhult utan IKEA?
- Det är oerhört svårt, förstås, säger kommunalrådet. Men det är lätt att man bara ser IKEA. Vi får inte glömma att vi har 25 % av jobben inom tillverkningsindustrin och fina företag också inom t.ex. elektronik- och verkstadssektorn.
- Arbetslösheten är nu närmare rikssnittet, men traditionellt har den annars varit väldigt låg. Det går i vågor.
Vilken är din största utmaning i jobbet?
- Nu gäller det att göra verkstad av alla planer. Det nya handelsområdet med 2 milj besökare om året ska formas, IKEA-muséet i det gamla varuhuset siktar på 200 tusen besökare. Detta ger nya möjligheter och vi satsar på ett nytt besökscentrum, tillsammans med flera andra kommuner och flera andra näringar än möbler.
- Som den lilla kommun vi är måste vi hantera utvecklingen med hänsyn till den tid, kraft och ekonomi som vi har. Vi får göra allt på ”småländskt” vis och det är en styrka att vi är överens om de stora dragen över partigränserna. ?