• Skatteverkets Fredrik Jonsson och Tobias Nilsson på mötet om den nya kassaregisterlagen, här tillsammans med Catrine Andersson på LRF Sydost.

Nu träder kassaregistringslagen in

Från årsskiftet skall även marknadsknallar och torghandlare ha ett kassaregister och kunna lämna kvitto vid ett inköp. – Önskemålet kommer från branschen, som menar att det skall vara lika villkor i alla branscher, säger Fredrik Jonsson Skatteverket i Västervik.
För några år sedan kom lagen som styr att alla inom detaljhandeln skall kunna lämna kvitto vid ett köp. Från och med den 1 januari 2014 kommer också samma regler att gälla för torghandeln, som hittills varit undantagna.
Precis som när man handlar i en butik skall man framöver kunna få ett kvitto på den vara man köpt på en marknad. För staten blir den nya lagen ett bra styrmedel för att förhindra ”svarta affärer” och att pengar undanhålls från beskattning.
– Såväl staten som handeln vill att det skall vara likhet inför lagen. Vår kontroll kommer att bli effektivare när systemet väl har införts, menar man på Skatteverket.
Kvitto i handen
Många har säkert hört talas om den nya kassaregisterlagen, men för att kunna informera ordentligt bjöd LRF Sydost nyligen in till ett möte för torghandlare i Frödinge bygdegård utanför Vimmerby.
På plats för att besvara alla frågor fanns Tobias Nilsson och Fredrik Jonsson från Skatteverket i Västervik, samt Vimmerbyföretagaren Göran Andersson som säljer och hyr ut kassaregister.
– Informationsbehovet är säkert stort, både hur en portabel kassapparat fungerar utomhus, med ström eller batteri, samt hur den elektroniska lagringen fungerar. Många torghandlare är också nyföretagare och för dom är det viktigt att de förstår regelverket kring lagen, menade Tobias Nilsson.
All försäljning omfattas inte av den nya lagen. Undantagna är försäljning som inte uppgår till fyra prisbasbelopp, ideella föreningar, samt viss del av gårdsbutikers försäljning.
Även taxi, distans - och hemförsäljning undantas från den nya kassaregisterlagen.
– Vi kommer säkert att göra flera tillsynsbesök för att se om lagen följs, menade Fredrik Jonsson som en avslutning på kvällen.