• Anders Karl Olofsson bygger upp ett nätverk av personer med VD-kompetens, som ska lösa kortare eller längre behov av tillskott av ledarkraft i kundföretagen.

Ny bemanningstjänst löser behovet av extra VD

Själv byggde Anders Olofsson upp sitt företag Dectron i Färjestaden från grunden och sålde det efter 11 år, men satt kvar som VD i ytterligare 14 år, under två olika ägarkoncerner, tills han i år slutade för att satsa på en ny idé – bemanning av VD-tjänster, i företag som fått akuta behov under en viss tid.

- Det finns kanske liknande tjänster i storstäderna, säger han, men inte i Kalmar län. Jag tänker bygga upp detta som ett nätverk av erfarna aktiva konsulter, och pensionerade företagsledare, och skala upp till nya regionala marknader efterhand som företaget växer.

Hans nya företag, ExtraVD, är bildat som bifirma till Anders Olofssons ”hobbyföretag” TechNorth, som han drivit sedan 2001, vid sidan av sitt ordinarie arbete i Dectron.

- Dectron har c:a 30 anställda och tillverkar elektroniska styrenheter till industriella produkter. Dessutom har man ett av fem ackrediterade EMC-labb i landet, med c:a 150 kunder som behöver testa elektronikprodukter, förklarar Anders sin bakgrund.

I det nya företaget, som hittills engagerar fem ”extraVD:ar”, arbetar man efter en modell som uttrycks med fyra F, i en rullande utvecklingsprocess i fyra steg: Fakta (problem och möjligheter), Fundera (vad bör göras), Förbättra (genomför), Följ upp.

- Kundföretagen kan ha olika skäl för att söka extern hjälp under viss tid, berättar Anders Olofsson. VD kan ha blivit hastigt sjuk, det kan ha uppstått en vakans vid hastigt VD-byte, man kanske behöver extern hjälp i en organisationsförändring, eller söker stöd för VD som behöver avlastas, för att under en tid ägna sig åt ett viktigt projekt.

Vilken bransch företaget befinner sig i kan också variera, menar han.

- Det finns vissa frågor som är desamma oavsett bransch, förklarar Anders. Personalfrågor, till exempel. Att få en personalgrupp att fungera bra tillsammans är ofta lättare för en äldre, mera erfaren företagsledare.

De ”extraVD:ar” som arbetar i Anders Olofssons nätverk har en medelålder på c:a 55 år, berättar han.

- De är människor som har en entreprenörsanda och försöker tänka ”utanför boxen”. De är inte rädda för att satsa, men tar givetvis bara kalkylerade risker. Ska samarbetet med företaget fungera bra, så måste det ha fungerande resultat- och balansräkning, säger han.

- Nu krävs det en del fotarbete bland revisorer, konkursförvaltare och banker, för att sälja in tjänsten, men marknaden finns – både i Kalmar län och på andra håll i landet, anser Anders Olofsson.

FAKTA ExtraVD

Grundat: 2014 (Bifirma till TechNorth AB)

Ägare: Anders Karl Olofsson

Bransch: Bemanningstjänster

Omsättning: 13% av försäljningen av tjänster

Anställda: 1