Ny fond ska lämna mikrolån

Kreditgarantiföreningen i Kronoberg, som registrerades 2004, omvandlas nu till en mikrofond. Föreningen bildades för att stödja en hållbar småföretagsutveckling i Kronoberg och har under de senaste åren administrerats via Coompanion, som också ska hantera Mikrofonden.

 Kreditgarantiföreningen har gett stöd till företag, genom att tillhandahålla garantier (borgen) för lån i vanliga banker, där dessa krävt komplettering av företagets säkerheter. Den nya fonden har ett liknande syfte, men kommer i stället att lämna s.k. mikrolån, där det är frågan om belopp på 50 - 100 000 kronor.

Mikrofonden ska erbjuda billiga lån till entreprenörer som har problem att få lån den vanliga vägen, till exempel personer som kommit från andra länder.

Flera av länets kommuner låter det kapital de haft placerat i kreditgarantiföreningen stå kvar i Mikrofonden, som initialt får ett kapital på 1,5 miljoner kronor. Växjö kommun står för en tredjedel och hoppas att Tillväxtverket och Region Kronoberg ska bli medfinansiärer. Fonden lämnar öppet också för privata investerare och företag att bli medlemmar och andelsägare.