• Foto: Jenn Hultberg

Ny kostym för Jönköping University

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle.

Utbildningen bedrivs inom fyra fackhögskolor; Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Nyligen bytte högskolan namn till Jönköping University med både nya färger och logotyper. Den nya grafiska profilen är framtagen för att stärka högskolans internationella profil. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 miljoner kronor.