• Ingrid Burman, utåtriktad landshövding som sätter både näringsliv och sociala frågor i fokus för att hela länet ska leva.

Ny landshövding vill utveckla länet

Kronobergs län har fått en ny landshövding med stort engagemang för näringsliv och sociala frågor. – I Kronoberg har jag redan efter en och en halv vecka på min nya post mött en stark vilja till samverkan mellan kommun, näringsliv, region och Linnéuniversitetet. Denna samarbetsanda bådar gott för att ta vara på alla de möjligheter som finns i ett expanderande län, säger 64-åriga Ingrid Burman med tre år som landshövding över Kronobergs län framför sig.

Ingrid Burman vill som jurist i botten betona att hennes uppdrag som landshövding från regeringen är att basa över myndighetsutövningen på ett rättssäkert och transparent sätt i dialog med medborgarna. Dessutom är landshövdingens uppdrag att främja länets intressen och att utveckla länet.

Som landshövding kommer hon att verka för att få en IT-myndighet till länet, där Växjö har ett otroligt know-how. Förnärvarande undersöker hon och medarbetarna på länsstyrelsen vilken minister som ska kontaktas för en ansökan. Peter Eriksson verkar ligga bra till eller civilminister Ardalan Shekarabi.

– Att följa regeringens direktiv är viktigt bortsett från sin egen politiska inriktning. Efter nästa val ser jag med spänning fram emot vad den regeringens direktiv är, även om jag inte tror att skillnaden blir så stor mot den nuvarande, utvecklar Ingrid Burman. Själv har hon bakgrund som vänsterpartist med åtta år bakom sig som ordförande i Socialutskottet i riksdagen och dessutom har hon suttit i Arbetsmarknadsutskottet.

Just utvecklingsfrågorna och även miljö och hållbarhet verkar engagera den nya landshövdingen mycket. I detta fall tror hon på en helhetssyn, där de sociala frågorna och miljöutvecklingen i mångt och mycket hänger ihop med utvecklingen inom övriga samhällssektorer.

– Ikea och Glasriket är det som är mest känt utåt i Kronobergs län. Här finns ett enormt kunnande och erfarenhet. Jag har redan träffat avgående IKEA-chefen Thomas Carlzon och pratat med utvecklingsgruppen för Glasriket. Kronoberg har ett fantastiskt varuproducerande näringsliv och en besöksnäring som tar vara på det kulturella arvet, vilket märks inte minst på Sagomuséet i Ljungby, en enorm kulturskatt, förklarar landshövdingen.

Ingrid Burman värdesätter ett län, som har så många möjligheter som Kronoberg att expandera. Dessutom är integrations- och beredskapsfrågor högprioriterade just nu för en landshövding med bred erfarenhet bakom sig, inte minst från uppdrag i koncernstyrelser och Sundbybergs Fastighets AB.

– Det är viktigt att vi har en utveckling med bredd inom alla branscher för att klara kompetensförsörjningen. Att se och bibehålla hela bredden från spetskompetensen på Linnéuniversitetet till yrkeshögskolan med kylskåpsteknik i Markaryd är a och o för att hela länet ska kunna utvecklas, säger landshövdingen.

Själv har hon tidigare olika bakgrund från hemlänet Västerbotten, uppvuxen i byn Södra Grundfors vid Skellefteälven, inte långt ifrån favoritförfattaren Sara Lidmans Missenträsk vid Inlandsbanan. Och dessutom har hon tillbringat mycket av sitt liv i expansionslänet Uppsala.

– Jag hoppas ta med mig erfarenheter från båda länen hit till Kronoberg. Att jag har en

hockeybakgrund från Skellefteå är intressant. Visst följer jag med intresse vad som händer i Vida Arena och hoppas det går bra för länslagen, inte minst Öster nu i Superettan. Idrottsintresse har hon som aktiv orienterare från ungdomen.

– På fritiden fiskar jag mycket, vilket det verkar finnas stora möjligheter till i Kronoberg med mycket skog och sjö. Familjen är naturligtvis ett annat livsviktigt intresse för landshövdingen med make, två vuxna barn och tre barnbarn. Kvar i Västerbotten har Ingrid en jordbruksfastighet tillsammans med sin syster.

Landshövdingen gillar ostkaka men vill också ta med sig ljusugnsbröd från sitt forna hemlän till residenset i Växjö, när hon nu öppnar residenset för både arbetsmöten och även mingel.

 

Fakta

Ingrid Burman, 64 år. heter nya landshövdingen i Kronobergs län.

Hon har familj med make, två vuxna barn och tre barnbarn.

Ingrid har bakgrund som jurist, kommer närmast från åtta år som ordförande i Socialutskottet i riksdagen.

Landshövdingens hjärtefrågor är sociala frågor och miljö. Hon är uppvuxen i Västerbottens glesbygd och har ett stort idrottsintresse, inte minst hockey.

Hennes mål är att utföra uppdraget enligt regeringens direktiv, inte minst att utveckla Kronobergs läns näringsliv och klara av kompetensförsörjningen under sina kommande tre år som landshövding.