• Fyra sensorer med kameror täcker tillsammans en yta av 400 m2, berättar Per-Olov Thorén. Via en surfplatta kan de programmeras enligt Brandskyddsföreningens kontrollrutiner och larmar vid stigande hetta eller rök ansvarig bevakningspersonal via Apeas server.

Ny mobil brandvakt bevakar brandrisk

Med en bakgrund som service- och underhållstekniker har Per-Olov Thorén erfarenhet av brandrisken vid heta arbeten. Redan 2002 fick han en idé om hur man skulle kunna stoppa uppflammande pyrobränder i tid, och nu, 12 år senare, är hans produkt ute på marknaden.

- Man var alltid orolig, när man lämnat arbetsplatsen, även om man suttit brandvakt ett par timmar efter det att jobbet var klart, berättar Per-Olov. Men med min mobila brandvakt, behöver man inte åka tillbaka och kolla ifall det har blossat upp en brand.

Per-Olov startade sitt företag, APEA Mobile Security Solutions AB, på Företagsfabriken i Växjö.

2011 tog han steget, och har fått god hjälp med teknisk utveckling och marknadsanpassning, bland annat av studenter, som gjorde examensarbeten, och av de rådgivare som är knutna till Företagsfabriken.

Produkten bygger på en brand- och rökkänslig detektor, som via egenutvecklad mjukvara kan skicka larm och bild från bevakningsplatsen via Apeas server till mobiltelefoner hos dem som som vid tillfället har ansvar för brandsäkerheten.

- På byggarbetsplatser har man inte fasta larm från början och vid takomläggningar, eller vid arbete med öppen låga i lokaler, som normalt inte är anpassade för heta arbeten, finns behov av bevakning under och efter arbetet, förklarar Per-Olov.

Det är brandskyddsnormerna som reglerar att det ska finnas bevakning ”tills fara för brand upphör”, men även sedan brandrisken bedömts vara obefintlig, kan det i olyckliga fall uppstå brand på grund av att en svetsloppa legat och pyrt i flera timmar.

Per-Olov har haft stöd av ALMI med utvecklingscheck för förstudie och prototyptillverkning och av Företagsfabrikens affärsutvecklare Olle Fält, som har erfarenhet som brandman och av Joanna Lilliequist som arbetat som tolk under utbildningar i heta arbeten.

- Jag hade tur att det var rätt folk på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Per-Olov.

Nu har han levererat de första exemplaren av ”Mobil brandvakt” från sin monteringsverkstad i Lenhovda. Kunderna finns där man behöver höja säkerheten under en period, t.ex. inom tillverkningsindustrin där man har heta arbeten, serviceföretag, mekanisk industri, byggföretag och firmor som hyr ut verktyg och utrustning. Den stora utmaningen för Apea nu är att nå ut på marknaden.

- Jag har mött ett stort intresse och har en bra dialog med Brandskyddsföreningen och god respons från försäkringsbolagen, så det känns mycket positivt, säger Per-Olov.