• – Nu jobbar vi mer med attraktion för att få ungdomarna att stanna, säger Magnus Claesson, verksamhetschef för NUVAB, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB.

Ny organisation inom NUVAB klarar kompetensförsörjningen

För näringslivet i Vetlanda ligger den stora utmaningen i att klara kompetensförsörjningen.

Hösten 2016 fick NUVAB, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, en helt ny organisation för att skapa nätverk, driva utbildning och samverkan mellan och inom företag och kommun.

– Detta innebar en nystart och vi passar på att förändra det som är behövligt. Det är viktigt att vi tydliggör NUVAB:s verksamhet gentemot våra cirka 350 medlemsföretag. Idag står tio nya företag på kö för att bli medlemmar, säger Magnus Claesson, verksamhetschef för NUVAB.

Mellan 60 och 70 procent av Vetlandas företag hör hemma i tillverkningsindustrin inom branscher som aluminium, trähus och fönstertillverkning. Kompetensutveckling, robotisering och automatisering är nyckelord för framtiden.

Redan idag ligger Vetlanda på en framskjuten plats 23 av 131 kommuner när det gäller näringslivsklimat.

– Nu jobbar vi mer med attraktion för att få ungdomarna att stanna kvar i kommunen eller flytta tillbaka efter universitetsutbildning eller jobb och ny erfarenhet på annat håll. En viktig pusselbit som måste falla på plats är bostäder och infrastruktur för att höja attraktionskraften, utvecklar Magnus Claesson.

I den nya organisationen, som ska sätta Vetlanda kommun ytterligare på kartan som näringslivskommun ingår förutom Magnus Claesson även Cecilia Hjort Athler. Dessutom är Mikaela Söderberg verksam inom organisationen Tillväxt Vetlanda som bland annat är medarrangör till Vetlandafesten sista helgen i maj. På hennes bord ligger frågor som rör centrumutveckling, handel och attraktion och hur man skapar trafik kring Vetlanda centrum. Vidare håller Eva Gottberg i ekonomiadministrationen.

Utveckling och kompetensutveckling är en viktig del för NUVAB. Idag står allt ifrån grundläggande utbildning inom Excel, Powerpoint till säljande kommunikation på programmet. Coachande ledarskap, kemiska arbetsmiljörisker, BAM, bättre arbetsmiljö och social arbetsmiljö är utbildningar som administreras genom kompetensråd utifrån hela näringslivets perspektiv.

– Det som används mest frekvent idag är utbildningen till truckkorten. Om ett av våra större medlemsföretag behöver 10-15 truckkort inför sommaren vänder de sig till oss. Vi kan också ge erbjudande till alla småföretagare om utbildning på plats på ett företag genom Industri-SFI, svenska för invandrare.

– I samarbete med arbetsförmedlingen, Företagarna, Vetlanda lärcentrum förlägger vi svenskutbildningen direkt på arbetsplatsen. Utbildningen blir på detta sätt effektivare genom att den blir anpassad och deltagarna lär sig facktermerna på en arbetsplats tack vare ambulerande lärare som ser till att det blir bredd i utbildningen.

Ett rejält avstamp görs genom Årskurs 8-dagen i Vetlanda som ger möjlighet för 315 elever att gå ut direkt och studera arbetsplatsen inför yrkesvalet.

NUVAB håller även i samarbete mellan skola och näringsliv på den traditionella jobb- och framtidsmässan januari 2018. Ett nytt populärt samverkansforum är Kvällsmackan i Skavlanmiljö, där Vetlandaprofilen Niclas Lindqvist har rollen som Skavlan. Vid nästa tillfälle den 7 september medverkar Anna Bråkenhielm, känd genom Strix Television, och bidrar med nationella influenser tillsammans med andra regionala kändisar i Niclas Skavlansoffa.