• Munksjös skorstenar är ett välkänt landmärke i Jönköping sedan många år. Foto: Henrik Simonsen

Ny panna åt Munksjö

Anrika Munksjöverken i centrala Jönköping satsar på en ny ångpanna för driften i sitt bruk. Pannan levereras av kommunala energibolaget Jönköpings Energi. Avtalet mellan Munksjö Paper AB och Jönköpings Energi skrevs på i slutet av september.

Munksjö Paper har i mer än 150 år bedrivit på området och idag har en anläggning som sysselsätter omkring 120 personer.

Ett kraftvärmeverk på området vid Munksjön har i snart 30 år producerat ånga till fjärrvärme till Jönköping. Värmeverket har sedan ännu längre tillbaka försett fabriken med ånga.

Nu blir det annorlunda. Produktionen av fjärrvärme och ånga vid Kraftvärmeverket Munksjö kommer att minska i och med att den nya kraftverkspannan på Torsvik i södra Jönköping tas i drift. Pannan på Torsvik kommer att eldas med biobränsle, det vill säga skogsflis och producera fjärrvärme och elektricitet.

En ny lösning för Munksjöfabrikens ångleverans har skissats fram och den innebär att Jönköping Energi bygger en elångpanna. Samtidigt bygger Jönköping Energi ut elkraftförsörjningen för den nya pannan på Munksjös område. Anläggningen ska även producera fjärrvärme till Jönköping under årets kalla månader och fungera som reservanläggning i fjärrvärmenätet.

– Vi drivs av att bidra till en positiv tillväxt av Jönköping och detta är ett lysande exempel på detta, kommenterar, Fridolf Eskilsson, vd för Jönköping Energi AB.

Jönköping Energi har 260 anställda i koncernen och omsätter 1,4 miljarder kronor.

Munksjö Paper AB med säte i Jönköping omsätter knappt 850 miljoner kronor och har cirka 370 anställda. Munksjö Papers moderbolag är finskägt och är noterad på Helsingforsbörsen.