• Peter Josephsson, koncernchef, och Evert Karlsson, VD för Industribolaget, driver MP-bolagen vidare enligt grundaren Werner von Seydlitz intentioner.
  • Peter Josephsson, koncernchef sedan drygt 20 år tillbaka, driver företaget vidare i en ny tidsepok.

Ny profil för anrikt Vetlandaföretag

MP-bolagen i Vetlanda vilar på gamla traditioner och gör samtidigt en storsatsning på att utveckla sina industriprodukter i Aluminiumriket.

– I dagsläget utvecklar vi produktionen av kabelförläggningar och pressverktyg på industrisidan, säger Peter Josephsson, VD för koncernen, som har anor ända sedan 1953. Tillsammans med Evert Karlsson, VD för det största dotterbolaget som levererar industriprodukter, går MP-bolagen vidare mot en ny epok i företagets anrika historia.

Det började redan 1953, när grundaren Werner von Seydlitz startade en export av vedprodukter. Grundaren ville förverkliga en dröm efter att ha förlorat sin föräldragård till ryssarna i sitt forna hemland Tyskland efter andra världskriget.

– När Werner tjänat tillräckligt mycket pengar kunde han förverkliga denna dröm och förvärva en skogsfastighet. Ännu idag är förvaltning av fastigheter och värdepapper en del av MP-bolagens verksamhet, berättar Peter Josephsson.

Sedan grundaren Werner von Seydlitz gått bort för drygt ett år sedan har det nyligen offentliggjorts att två nya stiftelser bildats i enlighet med von Seydlitz testamente.

Werner von Seydlitz saknade familj och har genom testamentet förordnat att alla hans privata aktier i MP-bolagen i Vetlanda ska tillfalla Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen. Den stiftelsens ändamål är att genom årligt finansiellt stöd på tio miljoner kronor främja teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning, skogsvård och skogsbruk i södra Sverige och även forskning och utbildning inom mjölkproduktion och djur- och foderhållning. Den andra stiftelsen heter Stiftelsen Werner von Seydlitz och dess ändamål är att bevara och förvalta kulturen på Farstorps gård och främja hembygd, kultur, utbildning och idrottslig verksamhet inom Vetlanda kommun. Inom denna stiftelse förvaltas 300 miljoner kronor av Werner von Seydlitz privata kapital.

– Begreppet hållbarhet är viktigt för MP-bolagen. Vi tar både miljö- och samhällsansvar enligt grundarens intentioner, betonar Peter Josephsson med tjugo år bakom sig som koncernchef.

Det råder andra tider nu än när företaget startade i liten skala i början av 1950-talet. Trävaror tonas ner och istället satsar företaget på andra produkter, stegar för kablar och pressverktyg.

– Vi började med stålprofiler i liten skala. Numera har vi gått från material till att betona användningsområdet och det kunden vill ha, säger Evert Karlsson, VD för MP bolagen Industri AB.

Totalt har industribolaget idag 81 anställda och 100 totalt. På Friends Arena i Stockholm och Citytunneln i Malmö har MP-bolagen monterat stora volymer av kabelförläggning för högt ställda krav gällande elinstallationer.

– SCA i Timrå är vårt största industriprojekt just nu, säger Evert Karlsson, VD för det expansiva industribolaget med stark tonvikt på kabelförläggning och endast en mindre del av pressverktyg inom bolagets verksamhetsområde.

 

Fakta

Begreppet hållbarhet är viktigt för MP-bolagen. Företaget tar både miljö- och samhällsansvar enligt grundarens intentioner, Nuvarande koncernchefen heter Peter Josephsson.

Företaget startade i liten skala i början av 1950-talet. Trävaror såldes mycket i början. Detta tonas numera ner och istället satsar företaget på andra produkter, stegar för kablar och pressverktyg. MP är en förkortning av Metall och Plast enligt ursprungskonceptet.