• Marcus Axelsson och kommunchef Stefan Elm presenterar den nya sektorn. Foto: Henrik Simonsen
  • Tidigare näringslivschefen Marcus Axelsson är numer chef för Eksjö kommuns nya tillväxt- och utvecklingssektor. Foto: Henrik Simonsen

Ny sektor i Eksjö kommun

Mer fokus på näringsliv och tillväxt

Eksjö kommun inför en fjärde sektor i sin förvaltningsorganisation från och med nästa år. Sektorn ska syssla med näringsliv, tillväxt och utveckling.

Tillväxt- och utvecklingssektorn har redan börjat sin verksamhet genom att planera och bygga organisationen. Sektorn börjar sitt riktiga arbete vid nyår. Samtidigt har kommunledningen förändrat den politiska organisationen.

Attraktivitet

Chef för den nya sektorn blir tidigare näringslivschefen Marcus Axelsson. Redan första april i år tillträdde han sin nya tjänst.

Sektorn införs för att lägga fokus på attraktivitet. Kommunen behöver en växande folkmängd och ökande skatteintäkter för att klara sina kostnader.

I den nya sektorn ingår också turismen, kultur och fritid, vuxenutbildningen Eksjövux och högskoleutbildningarna vid Campus I12. Den nya sektorn kommer att få cirka 50 miljoner kronor i sin budget, pengar som tas från redan befintlig budget.

Ny näringslivschef

Ett mål för den nya sektorn blir att locka nya invånare till kommunen från bland annat de tusentals inpendlare som jobbar på de stora arbetsplatserna i kommunen.

Ny näringslivschef efter Marcus Axelsson blir tidigare näringslivsutvecklaren Marie Brask som också varit chef för utvecklingsorganisationen Emilkraften i Mariannelund. Marie Brask tog över positionen efter Marcus Axelsson redan i februari i år.

Förändringen av organisationen innebär att det blir färre anställda inom turism- och näringslivsavdelningen.