• – Bra arbetskraft, motiverad och duktig personal samt bra logistik betyder att Åseda är en mycket bra ort för att driva ett framgångsrikt företag, säger PG & WIPs VD Rickard Olsson.
  • En vision är att kunna öka produktionen ännu mer och isåfall införa helgskift i den automatiserade produktionen, säger Rickard Olsson.

Ny stororder till PG&WIP AB

Under 2015 tecknade PG&WIP ett nytt avtal om sin största affär någonsin. Avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer baserade på vidareförädlade aluminiumprofiler. Avtalet tecknades via ett separat dotterbolag, PG&WIP AB, som samägs med WIP Industries Sweden AB. Bolaget ägs till 70 % av ProfilGruppen och 30 % av Wip Industries Sweden AB. En helt ny produktionsanläggning har byggts upp och de första leveranserna skedde under våren 2015. Under oktober månad 2016 tecknades ett nytt stort avtal via dotterbolaget.

– Vi fick igång hela produktionen tidigt i våras, och började för fullt efter semestern. Vårt mål är att jobba kostnadseffektivt och enkelt, säger PG&WIPs VD Rickard Olsson.

Med full produktion betyder det 20 miljoner komponenter årligen som levereras bearbetade, lackade och packade över hela världen.

ProfilGruppen extruderar aluminiumprofiler, som sedan körs till PG&WIP där profilerna behandlas och förpackas till kund. Resultatet har blivit en mycket kostnadseffektiv produktion, som möjliggjorts tack vare den helautomatiserade produktionsanläggningen.

PG&WIP har 26 anställda och omsätter ca 200 miljoner, vilket betyder 8 miljoner per anställd, vilket är något av ett rekord. Hela automationen har inneburit en investering på 60 miljoner i det nya företaget.

– Vi följer alla tidsplaner och volymplaner och kunden har varit nöjd. I oktober fick vi en ny order som omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer. Affären beräknas omsätta totalt cirka 350 Mkr jämnt fördelat över sex år, med start 2017.

– Tack vare ett samarbete med den aktuella kunden under lång tid har vi fått till det nya avtalet. Vi jobbar nu för att vara bäst på det vi tillverkar. Det betyder att vi måste se om vårt hus, säger Rickard.

En vision är att kunna öka produktionen ännu mer och i så fall införa helgskift. I nuläget kör PG&WIP treskift, dygnet runt på 26 personer.

– Bra arbetskraft, motiverad och duktig personal samt bra logistik betyder att Åseda är en mycket bra ort för att driva ett framgångsrikt företag. Vi satsar framåt på att utveckla miljötänkandet med återvinningsbart material. Allting bygger på att driva företaget kostnadseffektivt och enkelt genom rätt automationskoncept. Överhuvudtaget har vi en ren och fin industri, som vi bygger vidare på, hävdar Rickard Olsson

PG&WIP har 26 anställda och omsätter ca 200 miljoner, vilket betyder 8 miljoner per anställd, vilket är något av ett rekord. Hela automationen har inneburit en investering på 60 miljoner i det nya företaget.