• LOOP är en sandgjutform för engångsbruk, härdad med vattenglas, som används för att mäta formfyllnadsförmågan hos lättmetall vid gjutning, berättar innovatören Tomas Liljenfors.
  • I den gamla kvarnen i Diö kommer Tomas Liljenfors (stående) och hans medarbetare att arbeta i en rustik miljö som ska bidra till att kreativiteten flödar. Jens Bäckvall (t.v.) och Linus Aronsson, renoverar huset och sköter produktionen av LOOP, medan Nina Karlsson är projektkoordinator.

Ny testmetod kvalitetssäkrar lättmetallgjutning

Med ett Vinnova-stöd på en halv miljon i ryggen, och dessutom utnämningen till Årets innovatör i Kronobergs län, kommer Tomas Liljenfors och hans företag Bryne AB till Elmia Subcontractor med sin senaste innovation och stora förhoppningar inför framtiden.

- Vi fick pengar från Vinnova till en förstudie av 3D-printing i metall baserad på en ny teknik, som jag tagit fram, berättar Liljenfors. Resultaten av denna har under våren och sommaren i år visat, att idéerna bär.

Metoden kan användas för tillverkning av komponenter i metall med hjälp av 3D-printing, eller för att kombinera olika material. Nu är emellertid ytterligare en innovation på väg ut till marknaden.

Ny produkt visas på Elmia

På Elmia Subcontractor visar Bryne för första gången sin nya produkt LOOP, som är en patentsökt metod att testa kvaliteten hos lättmetallegeringar i samband med gjutning.

- Jag hittade ett utgånget patent från 1939, som byggde på ett liknande tänkesätt, men där man tillverkade en form för testet varje gång. Vi kan nu leverera ett engångsverktyg, som mäter materialegenskaperna lika, varje gång.

Tomas Liljenfors var tidigare Forsknings- och utvecklingschef på Stena Aluminium i Älmhult och har arbetat med utveckling av produkter i nära kontakt med kunder över hela världen. Han har också erfarenhet som utvecklingsingenjör vid Arcam i Göteborg, som tillverkar 3D-skrivare. I grunden är han civilingenjör i kemiteknik och teknologie doktor i materialvetenskap.

Mäter graden av fyllnad i gjutformen

Bryne AB startades 2014 och namnet syftar på ambitionen att ”skärpa människor, företag och produkter”. I höst har man etablerat sig i en övergiven kvarnbyggnad i Diö, där det nu skapas ett utvecklingslabb och kontor för, till en början, fem personer.

- Vi har egen tillverkning av LOOP, berättar Liljenfors. Det finns ett stort behov av en kostnadseffektiv lösning för de mindre metallgjuterierna. I Sverige är de ett 40-tal, men den stora marknaden i Europa finns i Tyskland och Italien.

Genom att hälla smält lättmetall i LOOP kan man mäta hur långt en metallström rinner, innan den stelnar. Därigenom får man ett mått på formfyllnadsegenskapen, som är en viktig kvalitetskomponent vid gjutning.

Sänker kassation i gjuteriet

- Kassationen vid gjutning ligger på 5-25 %, mot under 1 % vid t.ex. CNC-bearbetning, förklarar Liljenfors. LOOP-metoden sänker kassationen i gjuteriet, vilket i sin tur gör att man sparar både energi, personal- och maskintid. I förlängningen ökar man därmed kapaciteten i gjuteriet.

Alternativet till LOOP-mätning är en mera tekniskt avancerad utrustning som kostar flera hundratusen kronor att investera i, enligt Liljenfors. Här tycks alltså finnas stora pengar att spara, för de små gjuterierna.

- Så är det, säger han. Många gör inga mätningar alls i dag, på grund av kostnaderna. Dem kan vi sänka, men också långsiktigt ge förbättrade produktegenskaper, som möjliggör gjutning av svårare komponenter, som är mera höghållfasta och lättare.

Visionerna flödar fritt i Diö redan. Och om syftet med miljön i kvarnen infrias, kommer här att skapas en kreativ verkstad, som med en inspirerande miljö gör att Brynes medarbetare lyckas ta fram ännu fler nya och spännande produkter.

FAKTA/ Bryne AB

Grundat: 2014

Ägare: Tomas Liljenfors

Bransch: Teknisk konsult inom industriteknik

Omsättning: 1,3 mkr (nystartat)

Anställda: 5