• Johan Markstedt (t.v.) tar över som verksamhetsledare i StyrelseAkademien Sydost, efter Nils-Erik Persson, som dock ska fortsätta arbeta med bland annat styrelseutbildningar.

Ny verksamhetsledare i StyrelseAkademien Sydost

Nu träder Nils-Erik Persson tillbaka som verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost och den som tar över är Johan Markstedt.

Nils-Erik blev avtackad av föreningens ordförande Åke Fagelberg för sitt mångåriga och energiska arbete för att utveckla styrelsearbetet i mindre företag i samband med Stora Styrelsedagen i Kalmar nyligen.

Nils-Erik Persson, som tidigare arbetade i bankvärlden, startade StyrelseAkademien Sydost 1990 och var den som tog initiativet till utmärkelsen Guldklubban, vilken omgående blev en årligen återkommande nationell aktivitet för StyrelseAkademien Sverige.

StyrelseAkademien Sydost verkar inom Kalmar, Kronoberg och Blekinge, där man har c:a 400 medlemmar. Viktiga delar av verksamheten är dels utbildningar av styrelseledamöter, dels förmedling av styrelseledamöter, till företag som önskar få in extern kompetens.