• Inge Hyckenberg från Hultsfred kände inte till de nya reglerna. Arkivfoto: Olof Carlson

Nya avgifter vid brister i arbetsmiljön

Den 1 Juli i år införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgifter när det gäller arbetsmiljö. De nya avgifterna höjdes jämfört med de böter som företagare tidigare kunde bli dömda till. – Jag vill att det här ska spridas så att fler företagare får reda på det, säger Inge Hyckenberg, vd för Rexsvarven i Hultsfred.

Tidigare har företag kunnat dömas till böter om de hade brister i arbetsmiljön vid en inspektion. Sedan den 1 juli har dock Arbetsmiljöverket istället infört sanktionsavgifter, som företagen får betala om de inte följer föreskrifterna på olika områden.

De tidigare böterna hanterades av åklagare och domstol, men enligt Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket var det en del ärenden som polis och åklagare inte tog tag i.

Nu är det istället Arbetsmiljöverket som beslutar om ett företag ska betala en sanktionsavgift. Enligt Arbetsmiljöverkets hemsida har en statlig utredning konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs.

Företagaren Inge Hyckenberg tycker att det har varit för lite information kring de nya reglerna.

– Jag vill att det här ska spridas så att folk får reda på det. Det här började gälla i juli, men jag vet inte ett företag som känner till det här. Jag har inte fått någon information utan tagit reda på det här själv, säger han.

På Arbetsmiljöverket säger man att man har informerat genom att delta på cirka 60 konferenser över hela landet sedan april, samt att man uppdaterat sin hemsida kontinuerligt.

I samband med att avgifterna infördes höjdes avgifterna mot de tidigare böterna. Hur mycket man måste betala beror på hur många som är sysselsatta i företaget.

Enligt Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket är syftet med de höjda avgifterna att arbetsmiljön ska bli bättre.

Inge Hyckenberg menar att det inte är lätt att hålla reda på alla bestämmelser inför en inspektion.

– Till exempel när det gäller truckar så räcker det inte om våra anställda har truckkort, utan det måste skrivas ett bevis på att den anställde får köra trucken. Annars riskerar företagen avgifter på 15000-150000 kronor. Det här kan ju leda till konkurser, var finns tryggheten för företagare och anställda? Ett samarbete mellan företag och Arbetsmiljöverket för att förbättra arbetsmiljön hade varit ett bättre sätt att påverka den, säger han.

Även om det är Arbetsmiljöverket som beslutar om avgifterna, har företagare rätt att få sitt ärende prövat i Förvaltningsrätten.