• Magnus Pettersson, vd på Vida Bruza, gläds åt att lastbilstransporterna nu blir säkrare och bättre. Foto: Henrik Simonsen
  • Eksjö kommuns kommunalråd Annelie Hägg invigde bygget med en grävskopa. Foto: Henrik Simonsen

Nya infarter utveckling för näringslivet

Infarter och ombyggda vägar ger utveckling åt näringslivet i centrala Eksjö kommun. Två satsningar för bättre transporter har nyligen genomförts och påbörjats.

Undermålig infrastruktur är en av de saker som sänker näringslivets betyg åt företagsklimatet i Eksjö och andra liknande kommuner.

Mycket av den undermåliga infrastrukturen går inte att göra så mycket åt på lokal nivå. Besluten tas på miljard- och regeringsnivå efter mångårig planering.

Men vissa mindre men ändå mycket viktiga förbättringar går att göra i kommunerna. I Eksjö kommun har Bruzaholms bruk och Vida sågverk i Hjältevad fått nya infarter som drastiskt förbättrar logistiken för företagen.

I centrala Bruzaholm har en ny avfart och övergång över järnvägen byggts som underlättar de många lastbilstransporterna till och från Bruzaholms bruk.

Sommaren

Under sommaren byggs dessutom infarten till industriorten Hjältevad om. Planeringen har pågått länge för en förhoppningsvis slutlig och säker lösning på transporterna till samhället och Vidas stora sågverk på orten.

Totala kostnaden för hela bygget är nio miljoner kronor (då ingår också en cykelväg).

Kostnaden för infartsbygget har delats mellan Trafikverket, Eksjö kommun och Vida Bruza. Hur mycket Vida gått in med vill Vida Bruzas vd Magnus Petterson inte avslöja. Det handlar inte bara om kostnader för infarten. Vida Bruza har också genomfört förändringar inne på sågverksområdet.

Jättebra lösning

– Det kommer bli en jättebra lösning för oss. Positivt att det kommer igång, säger Magnus Pettersson om bygget vid en invigningsceremoni i april.

Dels blir trafiksäkerheten bättre och dels förbättras Vida Bruzas logistiska flöde på sågverksområdet. Man bygger bland annat en helt ny väg inne på området.

Till sågverket kommer som mest 100 lastbilar om dagen och drygt 70 i genomsnitt och därtill ett antal personbilar.