Nya medlemmar hälsades välkomna och 70-åring hyllades

Det var en frostig oktoberkväll ute i Alvesta den 23 oktober då Företagarna Alvesta hade bjudit till fest i restaurang Mango, beläget hos Bror Perssons Möbler.

Företagarna Alvesta är en av Sveriges mest aktiva lokalföreningar (något som uppmärksammats bl.a. på Företagarnas nationella ordförandekonferens 2015) och det märks av det varma välkomnandet nya medlemmar får i föreningen.

Styrelsen i Alvesta var närvarande och informerade om kommande aktiviteter i samband med nätverksmiddagen då alla närvarande företagare fick chansen att presentera sig. Lena Lernå, ordförande i Företagarna Alvesta informerade om det arbetet som sker i föreningen men tog även tillfället i akt att, tillsammans med resten av styrelsen, hylla Thomas Roos som varit medlem i 20 år samt Arne Persson vars medlemskap funnits i 70 år. Arne Persson, vd på Bror Pehrssons Möbler, berättade om när hans pappa gick med som medlem då han enbart var en liten pojk och hur medlemskapet nu gått i arv till honom.

För mer information om Företagarna Alvesta kan du gå in på www.foretagarna.se/alvesta