Nya regler för tyngre lastbilar skulle spara miljön och skapa tillväxt

Under lång tid har möjligheten att tillåta betydligt tyngre lastbilar på de svenska vägarna prövats och nya regler har utretts. Den 14 januari 2014 gick Magdalena Andersson (S), då ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, och Anders Ygeman (S), då ordförande i trafikutskottet, till angrepp på Alliansregeringen. De efterlyste handling så att tyngre lastbilar skulle tillåtas på svenska vägar, en viktig reform både för miljö och näringsliv. Nu ett år senare säger Infrastrukturminister Anna Johansson, i en interpellationsdebatt att beskedet dröjer ytterligare.

Det transporteras cirka 405 miljoner ton gods i inrikes trafik. Merparten, 325 miljoner ton, körs med lastbil. Med ökad tillåten längd på fordonskombinationer så kan bruttovikter ökas samtidigt som infrastrukturkostnaderna kan hållas låga. Det är hög tid att den svenska regeringen ändrar i trafikförordningen och höjer maxvikten. Denna förändring skulle sänka utsläppen, minska transportkostnaderna och antalet lastbilar på våra vägar. Samtidigt ökar trafiksäkerheten och Sveriges konkurrenskraft.

Transporter med lastbil kan ske på cirka 570 000 kilometer vägar och gator. Transporter med järnväg är begränsade till cirka 11 206 kilometer järnvägsspår.

Vad vi behöver är självklart en bättre fungerande järnväg med fler tågaktörer som kan konkurrensutsätta de som finns idag samt underhåll och utbyggnad av järnvägen så att förutsättningar ges för att kunna transportera mera gods på järnväg. Men i dag har vi inte en järnväg som täcker hela riket. Därför behöver vi effektivisera transporterna på väg.

Att packa lastbilar effektivt eller att varje lastbil får med sig mer last är ett bra sätt att minska utsläppen. Förslag är att tillåta bilar med en längd på 32 meter med en bruttovikt på 74 ton. Idag är det 25 meter och 60 ton som gäller i Sverige. Miljövinsterna med längre och tyngre ekipage är uppenbara.

Fack och arbetsgivare inom 16 olika branscher står bakom förslaget om tyngre lastbilar. I Finland har de redan infört tillstånd för tyngre lastbilar. Eftersom transportkostnaderna är en stor utgiftspost, tappar våra företagare i Sverige i konkurrenskraft.

Politiken måste än en gång påminnas om att utdragna beslut får konsekvenser. Det är företagarna som får betala när politiken drar beslut i långbänk. Södra Sverige är en region där transport på väg är en nödvändighet för att vi ska ha kunna behålla våra företag och få nystartade företag som kan utvecklas och bli kvar i länen. Det handlar om arbetstillfällen och konkurrensförutsättningar hos företagen.

Politiken skapar förutsättningar, företagen tillväxten och jobben, beslut som dras i långbänk eller helt uteblir är det som skapar arbetslöshet och stagnation.

Företagarna Kalmar-Kronoberg, Christoffer Lewinowitz, Regionchef

Företagarna Jönköpings län, Frida Boklund, Regionchef

Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland, Thomas Hammarström, Regionchef