• Tommy Lindström är ny på Länsstyrelsen i Kalmar. Foto: Privat

Nya tag för ett fossilfritt län

Kalmar län ska bli fossilfritt till år 2030. Tommy Lindström, Klimat- och energihandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar län, ska hjälpa kommunerna med omställningen. – Det går framåt, men inte tillräckligt fort, säger han.

Tommy Lindström har jobbat tre veckor på tjänsten som Klimat- och energihandläggare, och har ett vikariat på två år. Efter en omorganisation på Länsstyrelsen hamnade tjänsten under avdelningen för Samhällsplanering och Tillväxt och miljö.

– Tjänsten har funnits innan men varit vakant ett tag, så nu tar vi nya tag, säger han.

Tommy Lindström har tidigare jobbat med liknande uppgifter på kommunal nivå och vet vilka utmaningar man ställs inför som klimat- och energihandläggare på en kommun.

– Ofta är det en eller två personer i varje kommun som försöker förändra kommunernas arbete med bland annat upphandlingar och transporter, och det är inte helt lätt att göra själv. Framför allt behöver man stöd i upphandlingar, för ställer man inga krav där får man inga resultat.

Hans främsta arbete är att hålla kontakt med och stötta representanterna, och hjälpa till med samordning, både på kommunal- och riksnivå.

– Det finns många frågor som kommunerna kan samverka inom. Man får också se till hur man samarbetar bäst och får den bästa mixen för att få resultat. Även den nationella samordningen kan förbättras.

Men det går framåt med energiarbetet i länet.

– Kalmar län är det område i världen med högst andel grön uppvärmning för industri och bostad. Men den stora utmaningen gäller transporter. De kommer alltid att behövas så där måste vi hitta något nytt.

En regional biogasstrategi antogs för en månad sedan, där ska man bland annat utreda var det är lämpligt att ha produktion av biogas. Dessutom pågår nordens största elbilsprojekt just nu, Green charge. Det drivs av Blekinge Tekniska högskola och samordnas av Länsstyrelsen i Jönköping.

– Sedan är det upp till den offentliga sidan att skapa utrymme för att köpa in sådana fordon, så är tanken att näringslivet och de privata konsumenterna ska ta efter sedan. Någon måste värpa ägget i väntan på hönan, säger Tommy Lindström.