Nya utbildningar stärker svensk bygg- och gjuteriindustri

Tekniska högskolan vid Jönköping University fortsätter att bidra till stärkt svensk konkurrenskraft genom kompetenshöjning inom viktiga områden. Till hösten startar två nya utbildningsprogram på avancerad nivå inom bygg- respektive gjuteriområdet.

Byggindustrin behöver personer med avancerade kunskaper inom digitala verktyg för byggprocessen. Inom tillverkningsindustrin behövs kunskap om det senaste på det gjuteritekniska området. Tekniska Högskolan möter nu dessa behov med två nya program – Sustainable Building Information Management och Materials and Manufacturing.

Sveriges första påbyggnadsprogram inom byggnadsinformationsmodellering

Sustainable Building Information Management riktar sig till byggnadsingenjörer eller motsvarande. Programmet ger fördjupning inom området byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är helt unikt inom svensk utbildning. Rogier Jongeling på BIM Alliance Sweden menar att utbildningen fyller ett viktigt syfte:

– Högskoleingenjörer inom byggnadsteknik är en viktig grupp av BIM-användare. Det här programmet ger dem gedigna kunskaper i BIM-strategi och samordning och ledning av BIM-projekt. Att mastern bygger på de internationella standarder som nu börjar ta form, är viktigt för att stärka branschens konkurrenskraft globalt sett.

Spetsutbildning inom världsledande gjuteriteknik

Materials and Manufacturing är ett program för maskiningenjörer eller motsvarande, och ger fördjupning inom det senaste på det gjuteritekniska området. Utbildningen är utformad för att passa även yrkesverksamma och ges därför på både hel- och halvfart och till största delen på distans.

Bakom högskolans satsning på det nya programmet står bland annat Volvo, Scania och SKF samt Svenska Gjuteriföreningen och Swerea Swecast.

 

Fakta Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Antal studenter: 10 000, varav 1 500 internationella.