Nya YH-utbildningar på Jönköping University

YH-myndigheten har beviljat Jönköping University sju nya yrkeshögskoleutbildningar i regionen och finansierar utbildningarna med 53 miljoner. Det innebär att JU från och med hösten har totalt 18 YH-utbildningar i regionen.

Utbildningarna kommer att bedrivas av Jönköping University i nära samarbete med flera olika aktörer i regionen: kommuner, branschorganisationer och privata utbildningsanordnare.

– Vi är glada och stolta över att kunna starta sju nya yrkeshögskoleutbildningar för läsåret 17/18. En av de viktigaste grundbultarna i Jönköping Universitys verksamhet är att i nära samverkan med näringslivet bidra till regionens kompetensförsörjning. Vi har länge samarbetat med regionens företag, branschorganisationer och kommuner för att utveckla yrkeshögskoleverksamheten och kan tack vare detta erbjuda riktigt bra och relevanta utbildningar, säger Mats Kihlman, ansvarig för YH-programmen på Jönköping University.

Samtliga utbildningar är efterfrågade av regionens näringsliv och är utformade för att bidra till regionens kompetensförsörjning – särskilt inom områden där det idag saknas kompetens.

– YH-utbildningarna är ett bra exempel på hur högskolan och regionens arbetsliv kan samarbeta för att tillgodose regionens kompetensbehov. De här utbildningarna är lokalt förankrade och består av såväl skolförlagd som arbetsplatsförlagd utbildning. Inom yrkeshögskolan har 9 av 10 jobb året efter examen, säger Mats Kihlman.

Information om vilka de nya YH-programmen är hittar du på Jönköping Universitys webbplats ju.se.

 

Fakta Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Antal studenter är 10 000, varav 1 500 internationella.