Nyanlända ska lära sig svenska på jobbet

Ett nytt projekt i Nässjö ska hjälpa nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Där erbjuds nämligen jobb till nyanlända, parallellt med studierna i svenska.

Genom att jobba och studera samtidigt hoppas man att nyanlämnda lättare ska komma in i samhället. Satsningen är en samverkan mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och Nässjö kommun.

De nyanlända studerar SFI (svenska för invandrare) fyra timmar om dagen och arbetar fyra timmar, allt sker på företaget. Hittills har tolv personer fått sysselsättning genom satsningen, som hållit på sedan april.