• Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum, visar byggplanerna för gamla polishuset som byggs på med ytterligare en våning.
  • Vid ballonguppsläppet deltog Håkan Stjernqvist, Anna Tenje, Jenny Rungegård, Magnus Andersson och Staffan Wadsworth.

Nyrenovering i Växjö centrum

Femte våning byggs till på gamla polishuset

Gamla polishuset på Västergatan i centrala Växjö renoveras och blir en våning högre. Strax före jul gick startskottet för detta bygge på höjden för fastighetsbolaget Castellum. Det planerade första spadtaget ersattes av ballonger som släpptes mot skyn på grund av att marken blivit frostnupen i december.

Castellums byggnationer av kontorsytor genomförs för att möta efterfrågan på centrala kontorslokaler i stadskärnan.

– Detta är ett utmärkt exempel på stadsutveckling och förtätning och ett effektivt resursutnyttjande. Poängen är att utnyttja ett redan befintligt hus för påbyggnad med ytterligare en våning, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef för Castellum, Växjö.

Bygg mer på höjden

Att bygga mer förtätning, bygga mer på höjden och slå vakt om de befintliga parkeringsplatserna ingår i Växjö kommuns strategi för stadsutveckling.

– Det är fantastiskt att få fortsätta med de frågor jag håller på med och utveckla hela Växjö kommun givetvis. Detta innebär ett expanderande centrum för Växjös välpumpande hjärta och Växjö växer verkligen. Kommunen förbereder sig ständigt för ny verksamhetsmark till nya företag och även nya kontorslokaler för våra företag, så att de kan etablera sig inne i stan istället, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande.

Tillbyggnaden innefattar 1 600 kvm effektiva kontorsytor och står klar för inflyttning om drygt ett år den 1 mars 2019. Projektet kan genomföra sedan avsteg från detaljplanen beslutats.

Avsteg från strikta regler

Unikt med tillbyggnaden är att den ställs på pelare för att behålla befintlig parkering samt nedfart till garage. Stadsbyggnadskontoret har även tillåtit ett avsteg från de annars strikta reglerna att byggnation inom rutnätsstaden inte får vara mer än fyra våningar högt. Möjligheten till ett femte plan gavs då det är en gårdsbyggnad och inte stör gatuvyn. Förutom Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, och Jenny Rungegård, Castellum deltog Håkan Stjernqvist, Dynacon samt de blivande hyresgästerna Magnus Andersson, Griffel och Staffan Wadsworth, Readly vid ballonguppsläppet.

Det sistnämnda företaget, Readly, tar den nybyggda översta våningen i besittning när byggprojektet på gamla polishuset står klart för inflyttning om ett år.

 

Fakta

För att möta efterfrågan på centrala kontorslokaler i stadskärnan bygger Castellum nya kontorsytor. Byggnaden är ett gott exempel på förtätning då den skapas på en innergård, på en yta som idag inte är annat än ett luftrum. Byggnationen dockas på befintligt trapphus och hiss, vilket innebär ett effektivt resursutnyttjande.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 77 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.