• – Ökade krav på bärighet krävs för effektiva timmertransporter. I höst beslutas om att höja tonnaget till 74 ton på BK1-vägar, vägar av bärighetsklass 1, säger Peter Winbo, marknadschef, och Magnus Ramkvist, säljare på MAN Truck and Bus Svenska AB.

Nytt beslut i höst om höjt tonnage för timmertransporter

I höst beslutar Regeringen om tonnaget för timmertransporter ska öka från 64 till 74 ton på vägar med BK1, bärighetsklass 1. – Utvecklingen går stadigt mot allt tyngre transporter och ökad effektivitet, säger Peter Winbo, chef för marknad och kommunikation på MAN Truck and Bus i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till MAN i München.

På Elmia Wood i Bratteborg, en mässa med 10.000 besökare från hela världen, söder om Jönköping, presenterade det svenska dotterbolaget transportbilar i samarbete med sina finska och tyska kollegor.

Företaget har 30 personer anställda i Sverige med huvudkontoret i Kungens Kurva söder om Stockholm och säljare utspridda över hela landet.

– Det känns roligt att vara närvarande på en internationell mässa av världsklass med fler ickesvenskar på plats än svenska besökare, fortsätter Peter Winbo.

Mycket har hänt när det gäller timmerbilarnas utveckling de senaste tio åren.

– Idag går bilarna utan problem nästan oavbrutet i fem år på våra vägar. Sedan är de utslitna och måste bytas. Det är stor skillnad på bränsleförbrukningen i den nya fordonsparken. Trots att de är fullpackade hela tiden går de tystare och är mer bränslesnåla.

För att underlätta chaufförernas vardagliga situation i en tung och slitsam bransch har manövrering och styrning av de tunga fordonen utvecklats till att bli alltmer ergonomiska för kroppsrörelser i bekvämare lastbilshytter.

Dessutom har säkerhetssystemen förbättrats med kedjor över virkeslasten, som ligger på och spänner hela tiden och garanterar säkra transporter.

– I dagsläget är det bara tjällossning och sågverkens kapacitet som hindrar fullt utnyttjande av timmertransporter från norr till söder och i västöstlig riktning runt om på våra vägnät. Avgörande för regeringens beslut att öka tonnaget till 74 ton blir om broarnas bärighet på våra större vägar kan förbättras i framtiden, säger Magnus Ramkvist, säljare på MAN i Sverige.