• IEC-teamet som jobbat fram beslutet om IEC 2020 och IT-forskningsinstitutet är (fr.v.) Welf Löwe, Gunilla Bernholtz, Sven Westhoff och Lars Hornborg.

Nytt IT-forskningsinstitut stärker Linnéregionen

Med drygt 1000 IT-företag är Linnéregionen den fjärde starkaste IT-regionen i landet och tillväxten går snabbt. Kronobergs län är, enligt en utredning gjord för Region Kronoberg, den region som har det näst högsta andelen av arbetskraft inom IT-sektorn. För att ytterligare stärka IT-företagens innovationskraft och konkurrensförmåga startas nu ett näringslivsdrivet IT-forskningsinstitut.

Initiativet kommer från projektorganisationen Information Engineering Center (IEC), som under tre år drivit en rad projekt med inriktning på IT-utveckling i företagen. Nu utvecklas detta till IEC 2020 med inriktning mot ett ännu inte namngivet IT-Forskningsinstitut. Basen är c:a 200 medlemsföretag och ett 20-tal forskare. Bland dessa är professorn i datavetenskap vid Linnéuniversitetet Welf Löwe, som tillsammans med IEC:s projektledare Lars Hornborg är drivande i satsningen.

Institutet ska ge möjlighet för såväl större som mindre företag, i första hand i Linnéregionen (Kronoberg och Kalmar län) att tillsammans med forskare driva olika projekt och pröva nya idéer.

Projektbudgeten är 10,2 mkr för tre år, men projektledningen räknar med att kunna få fram mera:

- Vi ska finansiera så kallade såddprojekt, där företag och forskare jobbar tillsammans, utan att behöva ta så stora risker, säger Welf Löwe. Men vi räknar med att också kunna kanalisera pengar från EU och andra finansiärer, och därmed bidra till nettotillväxt i regionen.

Pengarna kommer från Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, Regionförbundet Kalmar län samt Kalmar och Växjö kommuner.

- Det ger en balans och symmetri mellan länen, som hjälper oss att utveckla samarbetet vidare, hoppas projektledaren Lars Hornborg.

Näringslivschefen i Växjö kommun, Thomas Karlsson, är förväntansfull:

- När det gäller Växjös näringslivsarbete får vi här en plattform, som kan generera affärsmöjligheter till våra IT-företag, få fram utvecklingsresurser, vara en "dragare" vid nyetableringar och fungera som ett center för tester och benchmarking.

- Man kommer också att arbeta branschöverskridande mot klustret Tunga fordon, tillverkningsindustrin, logistikföretagen och trä- och möbelföretagen.

Lars Hornborg pekar på att alla behöver IT-stöd i allt större omfattning.

- År 2020 kommer, enligt Vinnova, 50 miljarder enheter i världen att vara uppkopplade. Bra exempel är i dag skogsmaskiner som "pratar" med en servicedator om att det är dags för service, eller en diabetespatient som får kontinuerlig hjälp att hålla blodsockret på rätt nivå.