Nytt projekt kring kärnkraft

I ett nytt EU-projekt kommer Oskarhamns erfarenhet kring kärnkraftsteknik och slutförvaringsteknik att komma till nytta.

OSKARSHAMN

Projektet BRILLIANT (Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies) är ett samarbete mellan universitet runt Östersjön. Målet är att studera långvariga, hållbara utvecklingsalternativ inom kärnkraftstekniken.

Oskarshamns kommun är genom Nova FoU med som underleverantör till projektet och en del av projektet kommer att bestå av besök i Oskarshamn för att se hur erfarenheterna därifrån kan användas i andra länder.

– BRILLIANT-projektet är ett steg mot att förverkliga vår strategi att göra Oskarshamn till ett Baltiskt/europeiskt centrum för kompetensuppbyggnad inom det kärntekniska området, säger Waclaw Gudowski, professor i reaktorfysik på KTH och en av initiativtagarna till projektet.

Projektet beräknas starta under hösten och hålla på i tre år.

– Tanken är att samarbetet leder till spin-off i form av tekniköverföring, -utveckling och utbildningar, säger Marcus Laaksoharju, verksamhetsledare på Nova FoU i ett pressmeddelande.