• Patric Engqvist, Carina Östh och Patrik Kinnbom på Vimmerby kommuns utvecklingsavdelning. Foto: Emma Sellbrink

Nytt projekt ska stärka lokal attraktionskraft

Vimmerby kommun har blivit en av tio utvalda kommuner som fått pengar för att stärka den lokala attraktionskraften. Bland annat kommer man att ta fram en utvecklingsplan för kommunen, och även arbeta för att öka det sociala kapitalet.

Totalt 83 kommuner ansökte om pengar från Tillväxtverket för att stärka den lokala attraktionskraften, och Vimmerby blev en av de tio utvalda kommunerna som fick dela på 15 miljoner kronor.. Projektet går ut på att attrahera såväl boende som näringsliv, föreningsliv, vanliga medborgare och besökare. Det pågår under två år och omsätter cirka 2.5 miljoner

– Det kan till exempel handla om att arbeta fram en strategi för att få fram fler bostäder i kommunen, säger Carina Östh, näringslivsutvecklare på Vimmerby kommun och projektledare för det nya projektet.

Projektet kommer att delas upp i två grenar. Den ena handlar om att ta fram en utvecklingsplan, Slus (Social, lokal utvecklingsstrategi), för kommunen. Den gamla som är från 2007 behöver uppdateras.

– Jag tror att kommunen behöver det för att komma framåt och ha något att förhålla sig till. Syftet är att planen ska göras i dialog med samhället så att vi vet redan i planen att det som står är förankrat där, säger Carina Östh.

Tillsatt styrgrupp

För att ta fram planen har man tillsatt ett advisory board, en styrgrupp med 17 personer som brinner för Vimmerbys utveckling. Det är politiker, tjänstemän, representanter från näringslivet och föreningar och kommunmedborgare.

– Det har gett ett bra samarbete på ett nytt plan, säger Carina Östh.

– Det här känns ganska unikt, att föreningslivet, tjänstemän, företagare och politiker samarbetar så här, säger projektmedarbetare Patric Engqvist.

Det andra spåret i projektet handlar om att öka det sociala kapitalet, och att man ska bli bättre på samarbete mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare.

Bland annat vill man få till en politisk avsiktsförklaring där alla partier i kommunfullmäktige skriver under på att de kommer att anstränga sig för att samarbeta i de här frågorna.

– Det har varit hårt i politiken stundtals innan, men nu blir det bättre och bättre, säger Patrik Kinnbom, utvecklingschef.

Hitta fler samarbeten

Den tidigare näringslivsavdelningen inom kommunen har nu ersatts av en utvecklingsavdelning. Här ingår, förutom näringslivskontoret, även kultur- och fritid och ungdomsverksamhet och folkhälsa.

– Det finns även en koppling till besöksnäringen, även om den står på egna ben, säger Patrik Kinnbom.

I den nya avdelningen ska man nu försöka hitta fler samarbeten mellan de olika delarna.

– Det är ett stort jobb som pågår, men det finns mycket idéer och jag tror att det finns mycket att göra med samarbeten inom till exempel näringsliv, kultur och skola, säger Patrik Kinnbom.

Ett samarbete som redan finns är Campus Småland, som finns i Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Där planerar man bland annat starta eget-kurser för nysvenskar.

– Många som kommer hit är extremt driftiga, men kan inte våra system med skatter och liknande, säger Patrik Kinnbom.

En vanliga starta eget-kurs har man redan kört som ett samarbete i Campus Småland, där deltagarna fått föreläsningar via videolänk.

Man har också tidigare gjort en kompetensinventering på företagen för att se vilka utbildningar som efterfrågas.

– Vi märkte att många företag efterfrågar tekniker, men de behöver inte vara högskoleutbildade, säger Carina Östh. Det matchas nu upp på ett bra sätt när Vimmerby gymnasium erbjuder ett fjärde år på teknikprogrammet.