OEM ångar på

Tranåsbaserade handelsbolaget och Höglandets enda Stockholmsbörsnoterade bolag, OEM International

OEM började året med att köpa på sig två bolag. Dels finländska Mytrade OY, ett bolag som sysslar med att marknadsföra Orlaco vision system, och dels Göteborgsbolaget Nexa Trading AB marknadsför produkter på nordiska marknaden för trådlös styrning av bland annat belysning och säkerhetsprodukter för hemmiljö.

Totalt ligger de båda förvärven på en årsomsättning på 60 miljoner kronor.

Samtidigt flyttades OEM upp från Small Cap-listan till Mid Cap-listan på Stockholmsbörsen.

I slutet av april meddelade företagsledningen att man köpt ytterligare ett bolag. Den här gången polska agenturen för försäljning av tyska Conta-Clips produkter från ASE sp. z o.o. Conta-Clips tillverkar elektriska komponenter.

Dotterbolag

Omsättningen i den nya verksamheten, som läggs under OEM Internationals dotterbolag OEM Automatic Polen, är cirka fem miljoner kronor.

– Genom förvärvet kommer vi att förstärka vår position på marknaden för radplint och andra produkter som monteras på DIN-skenor i elskåpsinstallationer. Vi kommer också att bredda kundbasen för befintligt sortiment tack vare övertagandet av kunder från ASE sp. z o.o. Förvärvet är det första i Polen, en av de marknader där vi har störst tillväxt, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef

600 anställda

OEM-koncernen har över 600 anställda och omsätter drygt 1,6 miljarder kronor. OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 29 rörelsedrivande enheter i

14 länder (Norden, Centraleuropa, Storbritannien och Kina). Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation.

Ifjol ökade omsättningen från 1,63 miljarder kronor 2012 till 1,67 miljarder. Resultatet landade på 157 miljoner kronor, något lägre än året dessförinnan.

Börjat bra

2014 har också börjat bra, enligt koncernens delårsrapport för första kvartalet. Där har orderingången ökat med 15 procent till 486 miljoner kronor och omsättningen med tolv procent till 466 miljoner kronor.

Resultatet för perioden blev 42 miljoner kronor före skatt, en ökning med nio procent jämför med samma tidsperiod ifjol.

Henrik Simonsen