Öka värdet – inte skatten

I vecka 5 kunde vi läsa om att klyftorna mellan människor ökar. De rika blir allt rikare medan de fattiga inte blir fattigare men dock marginellt mindre fattiga. Över detta fenomen ondgjorde sig politiker på vänsterkanten inklusive finansminister Magdalena Andersson.

Det är naturligtvis inte bra om klyftorna blir för stora i samhället, varken ekonomiska, utbildnings-, språkliga eller kulturella klyftor. Detta kan mycket väl skapa spänningar i samhället människor emellan och kan leda till att personer tar till våld för att lösa en maktlös situation eller på grund av oförstående för varandra.

Vad är då lösningen på den ökande ekonomiska klyftan?

Lösningen enligt Magdalena Andersson och hennes vänner på den politiska vänstersidan är som alltid att skatterna ska höjas för de rika. Retorik som tillhör ett valår men som aldrig har den önskade effekten. Vi vet genom historien att skattehöjningar nästan uteslutande drabbar de fattigaste kraftigast och till en del också medelklassen. De rika hittar alltid lagliga vägar att nästan helt undvika skattehöjningar och har gjort så i alla tider.

Om Magdalena Andersson vill använda skatter som en lösning på problemet så ska hon, i logik med effekterna på skattehöjningar enligt ovan, sänka skatterna och då ger en kraftig höjning av grundavdraget störst positiv effekt för de fattigaste men även för medelklassen. Det innebär naturligtvis att skatteintäkterna minskar och det är kanske för mycket begärt att politiker, som är skattefinansierade, skall börja såga av den gren de själva sitter på. Men om politikerna verkligen vill göra något åt de ekonomiska klyftorna på kort sikt så är det denna skattesänkningen som ger bäst effekt. Minskade skatteintäkter ska sedan balanseras med minskade skattutgifter, vilket är lämpligt för ett land som har ett av världens högsta skattetryck.

Öka värdet är en långsiktig lösning

På lång sikt behöver vi dock, var och en, öka vårt värde på marknaden. Företagen i Sverige skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Kompetensbristen ser inte ut att minska förrän högkonjunkturen mojnar och då kan timingen bli fel. Investera i högre värde omedelbart.

Att öka sitt värde på marknaden innebär att varje individ investerare i sig själv och sin kompetens. Det gör man bäst genom att utbilda sig inom det område som efterfrågas och som efterfrågas av de som har köpkraft dvs de rika. Oavsett om du investerar i kompetens för att bli anställd eller om du avser att driva företag som entreprenör så finns alltid marknaden där människor med behovet och köpkraften finns. Det gäller att hitta de områden där de rika önskar spendera sitt kapital för att få en omfördelning av medel.

Förutsättningar för denna kompetenshöjning måste naturligtvis ske inte bara genom egna privata beslut utan även underlättas genom politiska beslut.

När denna kompetenshöjning har skett och kapital börjar strömma in så gäller det också att ha ett ekonomiskt sinne. Har man inte det och kapitalet flödar ut i samma mängd eller mer som det flödar in så förblir man lika fattig som innan. Det gäller då att i liten skala börja att bygga upp sin förmögenhet. Att skapa en förmögenhet, liten eller stor, ökar den egna friheten. Känslan att själv ha skapat sin förmögenhet är oerhört mycket skönare än att ha lånat sig till tillgångar. Dessutom ger den som sagt frihet. Den som står i skuld är inte fri.

Börja med att betala 10 % av din bruttoinkomst till dig själv, oavsett om du är anställd eller företagare, så ska du se att frihetskänslan ökar snabbt.

 

Claes-Eric Larsson
Är auktoriserad revisor/partner på YBJ Group – Your Business Journey AB