• Martin Johansson anställdes hos Totebo AB 2010, med erfarenhet från Nordiska Fanérfabriken i Vimmerby. De första åren var han försäljningschef, sedan följde några år som vice vd innan han tog över som vd för drygt ett år sedan. Foto: Lena Dahlberg
  • De 20 000 kvadratmeter stora produktionshallarna har flera långa produktionslinjer som matar fram produkter anpassade för platta paket, såsom hyllplan och bordsskivor. På bilden en KBA, en kantbearbetningsautomat.
  • En ny mindre "cell" på Totebo AB. Här sker tillverkningen av produkter som ska ta fram i 1-30 exemplar.
  • Totebo AB har tre lackeringslinjer. Kanterna grundlackas, slipas och topplackas för hand innan de går in i lackeringsmaskinen.

Ökad lönsamhet för Totebo AB

"Omorganisationen har gjort att vi är bättre rustade för framtiden"

Martin Johansson har drygt ett års erfarenhet som vd för Totebo AB. Ett företag som genomgått några tuffa år med omorganisation och varsel men där siffrorna nu visar ökad lönsamhet för varje år. – Vi har gjort två bra år, och är nu på väg in i ett tredje.

De 20 000 kvadratmeter stora produktionshallarna imponerar på besökare hos Totebo AB. Att se de långa produktionslinjerna, ibland så långa att det inte riktigt går att se var de slutar, mata fram färdiga produkter anpassade för platta paket, såsom hyllplan och bordsskivor, är fascinerande. Från att maskinen sågar skivan till exakt rätt mått, via fräsning av kanter och hörn, till borrning och lackering. Med några olika steg däremellan.

Fanér, lack och linoleum

Totebo AB har de senaste åren mer och mer inriktat sig på specialiserade produkter. Från att ha varit en volymfabrik spänner numera produktionen från enstaka produkter till massproduktion. Från 20 kunder i orderstocken till 30.

– Vi har utvecklat fabriken med flera produktionslinjer som är inriktade på olika saker. På så sätt slipper vi det kostnadskrävande arbetet med att ställa om linjerna allt för ofta.

Tidigare låg tyngdpunkten på fanerade detaljer, sedan följde mycket vitlackat. Totebo AB hanterar fortfarande sådana beställningar men kan nu även ta sig an helt andra ytor.

– Linoleum är riktigt inne nu, säger Martin Johansson under en visning i den stora industrin.

Allt som kan paketeras i platta paket kan tillverkas av Totebo AB: kök- och badrumsinredningar, kontorsmöbler och möbler till hemmet, butiksinredningar och produkter till byggindustrin.

– En del kunder har egen montering, andra vill att vi monterar.

Förändrad marknad

Totebo AB har en mer än 100-årig historia, och Ulf Åberg hade varit vd i 34 år när Martin Johansson tog över som vd för drygt ett år sedan. Han anställdes 2010, med erfarenhet från Nordiska Fanérfabriken i Vimmerby. De första åren var han försäljningschef, sedan följde några år som vice vd, med Ulf Åberg som mentor, innan han övertog vd-posten.

– Ledningsgruppen har genomgått ett generationsskifte, där vi nu är fyra personer mellan 40 och 50 år. Ulf är fortfarande kvar i företaget, numera som styrelseordförande.

Det har varit några tuffa år för den nye vd:n, där vikande lönsamhet gjorde att man var tvungen att genomföra ett riktigt "stålbad". Varsel följde, men även investeringar i nya maskiner.

– Marknaden har förändrats radikalt de senaste åren, särskilt på kontorssidan. Kunden vill ha mer och mer specialiserade möbler. Vi var tvungna att anpassa oss. Nu har vi 92 fast anställda och 22 som är inhyrda via Samhall.

– Vi ser ljust på framtiden. De närmaste åren ska vi skapa en stabil ekonomisk grund genom att fortsätta investera, och fortsätta utveckla kontakten med våra olika partners.

Martin Johansson

Bor: Vimmerby

Familj: sambo med Sofia, dottern Ella, 17

Gör: arbetar på Totebo AB sedan 2010, där han är vd sedan juni 2015

Fritiden: ägnas åt familjen och att fixa med huset, lite golf blir det också ibland