• Gårdens Gotlandsfår samt Herefordsboskapen i bakgrunden. Foto: Morgan Karlsson
  • Ann Hörlén och Mattias Hörlén med de båda barnen framför dörren till gårdsbutiken.
  • En fin serveringslokal möts gästerna av på Norrby Ängar.

Ökad satsning på den egna gården

Efterfrågan ökade succesivt efter en bra serveringslokal som skulle fungera året runt, så under 2016 satsade man helhjärtat på verksamheten Norrby Ängar, utanför Eksjö.

Bredvid Höredavägen finner man den fina gården på en höjd. De stora fönstren på gårdsbutiken lockar intresset för de förbipasserande. Tar de sig tid att svänga av kommer de inte bli besvikna.

Det hela började med en ladugårdsbyggnad 2006. Paret Ann och Mattias Hörlén som även övertagit gården av Ann Hörléns föräldrar hade nu ett plus minus noll resultat om de inte tog ut någon lön ur rörelsen.

Naturbeten ger bra mat

För att förbättra lönsamheten började de sälja köttlådor från gårdens KRAV certifierade boskap direkt till kund, utan mellanhänder.

– Vi använder oss av Kalmar slakteri och en kravcertifierad styckare, berättar paret Hörlén. De djur vi föder upp är Hereford på nötsidan och sedan har vi Gotlandsfår. Totalt 120 nötdjur och 35 tackor som får 50 till 60 lamm per år.

Paret berättar vidare att dessa raser passar perfekt på dessa naturbeten som det finns gott om på gården.

Kundförfrågningar ökar

Ett större intresse av att utveckla köttprodukterna kom under en vandring i Alperna, där de smakade en väldig god korv. Detta tog de med sig hem och började en produktion av en småländsk variant av örtwurst, grillkorvar, påläggskorv med mera.

– Pannrummet flyttades för att göra rum åt en gårdsbutik, och för att kunna möta kundernas intresse av en mindre matservering, köpte vi ett större tält som vi dukade upp i, berättade paret.

Detta fungerade som det var tänkt, fast då man alltid strävar efter att bli bättre och erbjuda kunderna den bästa servicen, så beslöt vi att satsa på en riktigt bra året rund byggnad för detta ändamål då kundförfrågningarna om matservering ökat.

– 2016 påbörjades utbyggnaden av gårdsbutiken med en serveringslokal där vi kan ta emot max 70 besökande samtidigt. Vi har försiktigt provat oss fram och kollat vad folket vill ha. Vi märker att det går bra att få ut besökare till landsbygden.

Tackar föräldrarna

Trots satsningen är basen med köttlådor kvar, även ges kunderna en möjlighet att på plats välja enstaka styckningsdetaljer. Ann och Mattias Hörlén förklarade att hängmörat kött blir mer smakrikt vilket håller bättre i längden.

– Över tid så måste vi leva på bra kvalité, för att kunna överleva ekonomiskt, informerade Mattias Hörlén. Detta är också ett mer nyttigt kött med mer omega tre eftersom våra djur är gräsbetande.

För Mattias Hörléns del är detta första säsongen som han planerar vara hemma och jobba på gården då antalet kunderna inom gårdsbutikens utbud och matserveringen ökar i rask takt.

Paret framför även ett stort tack till föräldrarna. Utan deras stöttning så skulle detta ej vara möjligt.