• Arbetsmarknaden i Jönköping spås tillväxt när jobben blir fler och fler i år och nästa år, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Foto: Henrik Simonsen

Ökad sysselsättning i Jönköping

I Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos bedöms sysselsättningen i Jönköpings län öka med omkring 2 700 personer fram till slutet av nästa år. Ökningen kommer främst att ske den privata tjänstesektorn.

Enligt Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen, handlar det om en återhämtning av ekonomi och hushåll som är mer villiga till inköp som driver på arbetsmarknaden och sysselsättningen. Exportindustritunga Jönköpings län är dock samtidigt beroende av utvecklingen i omvärlden.

Arbetsförmedlingen har låtit ta fram en länsprognos för arbetsmarknadsutsikterna i år och nästa år.

– Nu har det faktiskt vänt och jag känner på mig att vi är på rätt väg, säger Claes Svahnström, arbetsförmedlingschef i Jönköping.

Jönköpings län ligger allmänt sett en bra bit under snittet för riket när det gäller arbetslöshet. Arbetslösheten är generellt sett avsevärt lägre i växande Jönköping med förorter liksom på östra Höglandet. Arbetslöshet upp mot tio procent har noterats från industritunga Nässjö, Gislaved och Tranås.

Arbetslösheten har dessutom minskat i Jönköpings län kraftigare jämfört med riket. Till utgången av 2015 spås antalet inskrivna arbetslösa minska med ytterligare 1 000 personer, motsvarande en arbetslöshetsnivå på knappt 6,2 procent (2013 låg motsvarande nivå på 7,4 procent).

Vissa grupper väntas dock fortsatt få det svårt att nå in på arbetsmarknaden. Detta

– De löper stor risk att cementeras i ett permanent utanförskap, skriver Andreas Mångs i prognosen som grundar sig på intervjuer med arbetsgivare i länet.

Totalt spås 95000 fler jobb i år och nästa år i hela Sverige och då främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna (Stockholms, Västra Götalands och Skåne län kommer att svara för mer än 70 procent av jobbtillskottet under 2014 och 2015, enligt prognosen). För hela Sverige väntas arbetslösheten ah sjunkit från 8,1 procent 2013 till 7,6 procent 2015.