• Lars Lindberg, VD i GFAB Lindberg & Co i Alstermo, nominerade sin styrelseordförande Ola Wilhelmsson som kandidat till Styrelseakademiens utmärkelse ”Guldklubban”.
  • Ola Wilhelmsson har samlat såväl glas som olja på duk av våra kända glaskonstnärer. T.ex. har han ett porträtt av Greta Garbo, målat av Vicke Lindstrand.

Ola Wilhelmsson nominerad till Guldklubban

Ola Wilhelmsson bor kvar i sin f.d. VD-villa tvärsöver gatan från Kährs i Nybro och ser med visst vemod hur hans forna företag krackelerat i spåren av alltför många ”finansiella akrobatörer”. Men för honom är detta historia. Nu är det nya företagsbyggen som fångar hans engagemang och han blev nyligen utsedd till Styrelseakademien Sydosts kandidat till ”Guldklubban” bland styrelseordföranden i klassen onoterade bolag.
Ola kom in som VD 1979 då Kährs hade 400 anställda och omsatte 100 mkr. Efter 25 år lämnade han över en koncern med 4 000 anställda, varav 1 400 i Nybro, och 4 miljarder i omsättning. Han har en hel del kunnande och erfarenhet att förmedla i sina nuvarande 14 styrelseuppdrag, kan man säga.
- Som ordförande är det viktigt att ha koll på företagets visioner, ambitioner, mål och affärsidé. Det gäller att lyfta blicken och få upp frågor och synpunkter runt VD:s rapportering, så att man kan peka ut en färdriktning, förklarar han sin inställning.
- Men samtidigt är man ju också beroende av vad ägarna vill med sitt bolag och det kan vara lite olika. En del familjeföretag fäster ju stor vikt vid att hålla med jobb på hemorten, och då blir pengarna man kan tjäna ibland sekundärt. Men på något vis måste man ju ändå få igång resonemangen om hur företaget ska utvecklas, tycker Ola.
Som ordförande har Ola många gånger synpunkter på såväl styrelsens sammansättning som på personer i företagsledningen. Ju högre upp i hierarkin, desto viktigare att det är rätt folk, säger han. Och det är också viktigt att se till att alla intressenter tillgodoses – däribland ägare, personal, externa finansiärer, kunder och leverantörer.
- Styrelsen har ett ansvar för dem som inte har direkt insyn, menar han. Jag tittar mycket på detta, så att ingen hamnar i riskzonen för att vilja lämna sitt engagemang.
- Arbetet är också beroende av i vilken fas bolaget befinner sig i, om det är nystartat, eller om det är väl förberett och strukturerat för att kunna börja den stora expansionen. Det är i början av tillväxtfasen som är det är mest spännande. Skulle jag ta ytterligare något uppdrag så är det väl i så fall i den kategorin.
- Det är kul att hitta strategiska positioner och att glädjas åt att se konkurrenterna hamna i bakvattnet!
Händer det att du, som ordförande, ställer krav på ägarna?
- Jag vill förstås ha deras ägardirektiv, och jag får se till att få förtroendet att driva arbetet som jag vill. Jag försöker vara tydlig och vidta förändringar vid behov. Att vara VD är inte alltid en ägares bästa gren! Men man får se till att inte skada någon, om det inte behövs. Man måste ju alltid ha bolagets bästa för ögonen!
Hur ser du på krav på kvotering av kvinnor till styrelserna?
- Alla efterfrågar kvinnor. Konstigt nog kommer det ändå inte fram några, även om det måste finnas dem med kompetens. Fast det är viktigare att basera valet på vad man kan tillföra, än att just kvoten är vägledande.