Ombyggnation vid trafikplats Torsvik

I mitten av september påbörjades arbetet med att skapa en ny trafikplats Torsvik. Bygget syftar till att förbättra trafiksäkerheten och att öka kapaciteten.
Arbetet beräknas pågå fram till och med december 2016. Toppbeläggning kommer att läggas våren 2017. Trafiken kommer att gå genom arbetsområdet under hela byggtiden med något begränsad framkomlighet. Hastigheten kommer att vara sänkt genom arbetsområdet. Trafikanterna hänvisas till Torsviks industriområde via E4 och om möjligt välja trafikplats Hyltena avfart 92 istället.