• En helt ny deponi har byggts för att ta hand om avfallet vid muddringen i hamnen. Foto: Privat
  • Anna Kinch är informationssamordnare kring projektet hamnsanering i Oskarshamn. Foto: Privat
  • Här ska muddringen utföras, i inre hamnen. Foto: Oskarshamns kommun

Oskarshamns hamn saneras för 500 miljoner kronor

Hamnsaneringen i Oskarshamn blir Sveriges enskilt största statliga saneringsprojekt någonsin. - Målet är att minska spridningen av föroreningar från sedementen i hamnen till Östersjön med 90 procent, säger Anna Kinch, informationssamordnare på Oskarshamns kommun.

Varje år läcker det ut stora mängder gift i Östersjön. Hamnen i Oskarshamn, där det under 100 år har bedrivits industriell verksamhet, har satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen och att Oskarshamns hamn är den enskilt största punktkällan för spridning av den farliga föroreningen dioxin.

– De största orsakerna är kopparverket som lades ner 1968, batteritillverkaren Saft där det under årens lopp har läckt ut både kadmium och nickel, samt kommunens eget avloppsreningsverk, säger Anna Kinch.

Lång väg

Redan 1996 gjordes en översiktsundersökning och man började undersöka förutsättningarna för en muddring av hamnbassängen. Sedan dess har vägen varit lång och bestått av olika prövningar och tillståndsansökningar.

– Utredningen drog ut på tiden men nu har vi både tillstånd och pengar och projektet är igång, säger Anna Kinch.

Muddringen av hamnen beräknas kosta 510 miljoner kronor. Staten via Naturvårdsverket, står för 85 procent av kostnaderna, batterifabriken Saft står för 10 procent och resterande fem procent står Oskarshamns kommun för.

Ny deponi fick byggas

I september stod en ny deponibotten färdig vid avfallsanläggningen Storskogen. En deponi på sex hektar, eller lika stort som tio fotbollsplaner.

Är det någon risk att farligt avfall läcker ut i naturen vid deponin?

– Innan deponin är täckt kommer det läcka in regnvatten och snö och då kommer det att läcka ut lakvatten, som kommer att tas om hand av ett speciellt reningsverk. När deponin väl är täckt kommer den att se ut som en stor kulle och det kommer då inte att komma in vatten och därmed inte läcka speciellt mycket lakvatten till reningsverket, förklarar Anna Kinsch.

Massan som ska muddras från hamnbassängen består av 500 000 kubikmeter sedement.

– Det kan jämföras med Globen som rymmer 600 000 kubikmeter.

Hamnen kommer att saneras med ett så kallad sugmudderverk. Sedimenten kommer att sugas upp, ungefär som med en dammsugare, och sörjan som tas upp avvattnas därefter på land. Massan pressas och fraktas därefter de sex kilometerna till deponin i Storskogen vid södra infarten. Men först ska hamnen rensas på ”löst” skräp som kan ligga i vägen vid muddringen och som kommunen hittade vid en undersökning, exempelvis kundvagnar, timmerstockar. Detta sker med hjälp av dykare och arbetet beräknas komma igång till sommaren. Själva muddringen påbörjas hösten 2016.

– Därefter kommer vi att muddra under tre säsonger med sista muddring 2018. Hela projektet beräknas avslutas 2019, säger Anna Kinch.

– Det är fantastiskt roligt att det här projektet nu blir verklighet med syftet att minska utsläppen i Östersjön. Därför vill vi inte förhasta oss utan låter hellre projektet ta sin tid.

Fakta/utsläpp Oskarshamns hamn

Visste du att det varje år släpps ut såhär mycket föroreningar i Östersjön, från Oskarshamns hamn?

* 1 000 kilo zink

* 100 kilo arsenik

* 600 kilo bly

* 0,1 gram dioxin